تار (سرخ) و پود (آبی)

تار و پود اشاره با ساختار نخ‌های پارچه دارد. پارچه حاصل کشیدن نخ یا ریسمان به دور نخی دیگر است؛ پود رشته‌ای است که در پهنای پارچه یا بافته‌های دیگر مانند فرش استفاده می‌شود، و تار در درازای آنها است.

معمولاً پود از نخ یا رشته تابیده شده ساخته شده است. الیاف اصلی که استفاده می‌شد پشم، کتان یا پنبه بود. امروزه، الیاف ساختهٔ دست انسان اغلب در بافت‌ها استفاده می‌شود.

استفاده استعاریویرایش

بیان "پود و تار" (همچنین "تار و پود") گاهی اوقات استعاره از بنیان چیزی دارد. برای نمونه: " از تار و پود زندگی کسی خبر داشتن " به معنی از بنیان و جزئیات زندگی کسی خبر داشتند.

در شعر و ادبیات فارسیویرایش

در ادبیات فارسی معمولاً از تار و پود همان استفادهٔ استعاره‌ای مدنظر بوده است و استفاده از معنای نزدیک آن کمتر مورد توجه بوده است.

اگر آن رخ جمال بنمایدنهلد پود و تار در پرده اوحدی مراغه‌ای
 • چنین تا بیامد یکی ژرف رودسپه شد پراگنده چون تار و پود ابوالقاسم فردوسی
  • آه که تار و پود او رفت به بادعاشقی جامه تقویی که من در همه عمر بافتم هاتف اصفهانی
   • اطلس گردون به قد لامکان بودی بلندگر ز قدر همتت می‌بود او را پود و تار وحشی بافقی
    • بجز غم نیست جنس تار و پودم تو گویی ساختند از غم وجودم


    منابعویرایش