تالتوبیوس (به یونانی: Ταλθύβιος) در اسطوره‌های یونان، پیک آگاممنون در جنگ تروا است.

اساطیر یونان باستان
تالتوبیوس
جنسیت: مذکر
در تروا: پیک آگاممنون
موضوع‌های اساطیر یونان باستان

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

در جنگ تروا توسط آگاممنون، مامور ربودن بریسئیس از چادر آخیلس، گرفتن آستواناکس از آندروماخه و اعلام قربانی پولوکسنا به هکابه شد.

منابع

  • دورانت، ویل (۱۳۷۸تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم)، ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران، به کوشش سرویراستار، محمود مصاحبتهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک ۹۶۴-۴۴۵-۰۰۱-۹

جستارهای وابسته