تاو۴ مار یک ستاره است که در صورت فلکی مار قرار دارد.

تاو۴ مار
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار (صورت فلکی)
بعد ۱۵h ۳۶m ۲۸.۱۸۷۳s
میل ‏۰۵.۱۲۸″۰۶′‎+۱۵°
قدر ظاهری (ع) ۵.۸۹ to ۷.۰۷
مشخصات
نوع طیف M5II-III
شاخص رنگ B−V 1.2
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۲۶ ± ۵ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: −۳.۴۱ mas/yr
میل: ۹.۵۵ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۶.۲۷ mas
قدر مطلق (MV)۰.۵
نام‌گذاری‌های دیگر
τ4 Ser, Tau4 Serpentis, Tau4 Ser, 17 Serpentis, 17 Ser, τ4 Serpentis, τ4 Ser, Tau4 Serpentis, Tau4 Ser, BD+15 2890, GC 20983, HD 139216, HIP 76423, PPM 131543, SAO 101641.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش