تاو۷ مار یک ستاره است که در صورت فلکی مار قرار دارد.

تاو۷ مار
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار (صورت فلکی)
بعد ۱۵h ۴۱m ۵۴.۷۱۳۲s
میل ‏۵۰.۵۳۲″۲۷′‎+۱۸°
قدر ظاهری (ع) ۵.۸۰۴
مشخصات
نوع طیف A2m
شاخص رنگ U−B +0.11
شاخص رنگ B−V +0.20
شاخص رنگ R−I +0.10
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۲۹.۵ ± ۲ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: −۷۳.۰۰ mas/yr
میل: ۵۶.۸۵ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۱۸.۷۸ mas
قدر مطلق (MV)۲.۱۷
جزئیات
نام‌گذاری‌های دیگر
τ7 Ser, Tau7 Serpentis, Tau7 Ser, 22 Serpentis, 22 Ser, BD+18 3059, GC 21111, HD 140232, HIP 76878, HR 5845, PPM 131613, SAO 101686.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش