تاو ماکیان

تاو ماکیان یک ستاره است که در صورت فلکی ماکیان قرار دارد.

تاو ماکیان
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000.0      اعتدال J2000.0
صورت فلکی ماکیان (صورت فلکی)
بعد ۲۱h ۱۴m ۴۷.۴۹۱۶s
میل +۳۸° ۲' ۴۳.۱۴۱"
قدر ظاهری (ع) ۳.۸۴ / ۶.۴۴
مشخصات
نوع طیف F2IV / G0V
شاخص رنگ U−B +0.03 / +0.09
شاخص رنگ B−V +0.38 / +0.60
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۲۱.۱ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۱۹۵.۷۵ mas/yr
میل: ۴۱۰.۰۳ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۴۷.۸۰ mas
نام‌گذاری‌های دیگر
Tau Cygni, 65 Cygni, HR 8130, BD+37°4240, HD 202444, SAO 71121, HIP 104887, GC 29723, CCDM J21148+3803AB

منابعویرایش