تاپیر
محدودهٔ زمانی: Early Eocene تا امروزه
Tapirus terrestris.jpg
تاپیر برزیلی
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: فردسمان
تیره: Tapiridae
گری، ۱۸۲۱
سرده: تاپیر
Brünnich، ۱۷۷۲
گونه‌ها

تاپیر بیرد
تاپیر مالایی
تاپیر کوهی
تاپیر آمریکای جنوبی

تاپیر (نام علمی: Tapirus) نوعی پستاندار شبیه خوک است و پوزه‌ای کوتاه دارد. تاپیرها عمدتاً ساکن جنگل‌های آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و آسیای جنوب شرقی هستند. چهار گونه از تاپیرها عبارتند از: تاپیر برزیلی، تاپیر مالایایی، تاپیر بیرد و تاپیر کوهی. هر چهار گونهٔ تاپیرها در دستهٔ در معرض خطر و آسیب‌پذیر طبقه‌بندی می‌شوند.

Tapirus
تاپیر آمریکای جنوبی (Brazilian tapir, Ecuador cluster)تاپیر کوهی (mountain tapir)T. terrestris (Brazilian tapir, other clusters)

تاپیر کوچک سیاه (kabomani tapir)


تاپیر بیرد (Baird's tapir)

تاپیر مالایی (Malayan tapir)گونه‌هاویرایش

منابعویرایش

  1. Hance, Jeremy. "Scientists make one of the biggest animal discoveries of the century: a new tapir". Mongabay. Retrieved 17 December 2013.