تبار (زیست‌شناسی)

طایفه[۱] یا تبار یک طبقه آرایه‌شناختی در میان خانواده و سرده است. گاهی به جز کوچکتر زیرتبار تقسیم می‌شود.

پانویسویرایش

  1. واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب پارسی، دفتر پنجم