تجدید ساختار در سیستم قدرت

مفهوم تجدید ساختار در صنعت برقویرایش

فرایند خصوصی سازی در صنعت برق را تجدید ساختار در صنعت برق می‌نامند، این فرایند تمام ملاحظات فنی و اقتصادی در تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در سیستم‌های سنتی را به چالش کشیده‌است و مفاهیم جدیدی را در تولید، انتقال، توزیع و بهره‌برداری از سیستم قدرت را به وجود آورده‌است.

تجدید ساختار سیستم‌های قدرت در برگیرنده مباحث همچون مدل‌های مختلف تجدید ساختار و مقایسه آن‌ها با یکدیگر، معرفی انواع بازارها و قراردادهای دوطرفه و قیمت‌گذاری آن‌ها شامل رزرو چرخان، توان راکتیو (کنترل ولتاژ)، کنترل تولید و کنترل فرکانس و بررسی پرشدگی در خطوط انتقال و تأثیر آن بر قیمت برق در بازار ارائه می‌گردد.

آشنایی با روند تجدید ساختار در صنعت برقویرایش

در گذشته سیستم‌های قدرت در مالکیت دولت بود، به این صورت که تولید، انتقال و توزیع این انرژی در یک منطقه توسط یک واحد انجام می‌شد و مصرف کنندگان کوچک و بزرگ، انرژی مورد نیازشان را از دولت خریداری می‌کردند، در واقع دولت‌ها با احداث نیروگاه‌های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشور و احداث خطوط انتقال و توزیع، انرژی تولیدی را به مصرف کننده‌ها می‌رساندند. در دهه‌های اخیر با گسترش علوم و مطرح شدن موضوعاتی همچون خصوصی سازی و افزایش بهره وری، دولت‌ها به فکر کاهش تصدی‌گری خود در امور کلان اقتصادی و افزایش سهم بخش خصوصی در اجرای این امور افتادند، که در این راستا صنعت برق هم مانند دیگر صنایع زیر بنایی کشور شامل تغییراتی در رویکردهای اقتصادی و ملاحظات فنی گردید.

انگیزه‌های تجدید ساختار صنعت برقویرایش

صنعت برق در حال تغییر و تحول و حرکت به سمتی است که با اجازه دادن به تولید کننده‌ها برای رقابت و ایجاد شرایط بازار سعی در کاهش هزینه‌های تولید و توزیع برق، حذف ناکارآمدی‌های معین، جدا شدن وظایف و افزایش انتخاب مشتری داشته‌است این تحول به سوی بازار رقابتی برق معمولاً مقررات زدایی یا تجدید ساختار نامیده می‌شود و از جمله مزایای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • فراهم آوردن حق انتخاب برای مصرف کنندگان
  • فراهم آوردن بستری مناسب در جهت ارائه خدمات بهتر
  • رقابتی نمودن عرضه کالای برق در سطوح مختلف و به تبع آن تعیین قیمت مناسب برای مصرف کننده.
  • جذب سرمایه‌های موجود در بخش خصوصی و هدایت آن در جهت انتفاع جمعی و عدم نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دولتی.
  • افزایش کیفیت کالای ارائه شده با توجه به رقابت موجود و ....

منابعویرایش