در حقوق کیفری عمومی، تجري یا شروع به جرم (انگلیسی: Attempt) عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود به مرحلهٔ اجرایی است به‌صورتی که متصل به جرم باشد، ولی بزه به‌طور کامل واقع نشود و تحت عنوان جرم تام قرار نگیرد.[۱] در شروع به جرم، علت به وجود آمدن جرم کامل موجود است ولی موانعی باعث می‌شود که جرم کامل محقق نشود و مقتضی اثر خود را ننماید.

شرایط شروع به جرمویرایش

از شرایط شروع به جرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. شروع به عملیات اجرایی: مثلاً تهیهٔ اسلحه برای اقدام به جرم قتل
  2. عدم انصراف ارادی: یعنی مرتکب به ارادهٔ خود ار انجام جرم تام منصرف نشده باشد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی (جلد اول)، تهران: میزان، پنجم. ۱۳۸۲، ص ۵۸، شابک ‎۹۶۴−۵۹۹۷−۱۱−۹