باز کردن منو اصلی

ترانزیستور اثر میدان (Field Effect Transistor) دارای سه پایه با نام‌های درِین D - سورس S و گیت G است که پایه گیت، جریان عبوری کانال از درین به سورس را کنترل می نماید. ترانزیستورهای اثر میدانی دو نوع هستند: کانال الکترونی (n-type) و کانال حفره ای (p-type) . این ترانزیستورها معمولاً بسیار حساس بوده و حتی با الکتریسیته ساکن بدن نیز تحریک می‌گردند. به همین دلیل نسبت به نویز بسیار حساس هستند.

منابعویرایش

[۱]

  1. حافظی مطلق، ناصر. "الکترونیک کاربردی، جلد نحست: آزمایشگاه الکترونیک1". نگاران سبز، مشهد: 1391. شابک: 0-5-90536-600-978 :ISBN

وب‌گاه ایرانمهر