شهرستان ترتر

شهرستانی در جمهوری آذربایجان
(تغییرمسیر از ترتر)

ترتر (به ترکی آذری: Tərtər) نام بخش و شهری است در جمهوری آذربایجان

ترتر
شهرستان
نقشه جمهوری آذربایجان و شهرستان ترتر
نقشه جمهوری آذربایجان و شهرستان ترتر
کشور جمهوری آذربایجان
ناحیه اقتصادییوخاری قاراباغ