باز کردن منو اصلی

شهرستان ترتر

شهرستانی در جمهوری آرتساخ/آذربایجان
(تغییرمسیر از ترتر)

ترتر (Tərtər) نام بخش و شهری است در جمهوری آذربایجان

ترتر
شهرستان
نقشه جمهوری آذربایجان و شهرستان ترتر
نقشه جمهوری آذربایجان و شهرستان ترتر
کشور  جمهوری آذربایجان
ناحیه اقتصادی یوخاری قاراباغ