تردی هیدروژنی

ترک القا شده توسط هیدروژن

تردی هیدروژنی (به انگلیسی: Hydrogen Embrittlement) که به عناوین ترک ناشی از هیدروژن (به انگلیسی: hydrogen assisted crackingترک القایی توسط هیدروژن (به انگلیسی: hydrogen-induced cracking) پدیده ای است که ترد شدن فلزات را پس از قرار گرفتن در معرض هیدروژن شرح می دهد. این یک پدیده پیچیده بوده و هنوز کاملا مکانیزم های آن شناخته نشده است.

سازوکارویرایش

حلالیت هیدروژن در ساختار بلوری رخ‌مرکزدار (FCC) بیشتر از هسته‌مرکزدار (BCC) است. ازینرو اگر به دلیلی مانند جوشکاری یا عملیات گرمایی، فولاد وارد منطقه آستنیت که ساختارش رخ‌مرکزدار (FCC) شود، هیدروژن زیادی می‌تواند در آن حل شود و پس از سرمایش و تبدیل ساخار به هسته‌مرکزدار (BCC)، هیدروژن بایستی از حلالیت برون شود و به مرزدانه برود که این در فولاد تردی ایجاد می‌کند.

هیدروژن در مرزدانه، تمرکز تنش ایجاد می‌کند. عنصرهای آلیاژی نیز می‌توانند با هیدروژن در مرزدانه ترکیب شده و فاز ترد ایجاد کنند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Mars G. Fontana, Corrosion Engineering, McGraw-Hill, 1987.