ترکیبات آلی فلوئور

ترکیبات آلی فلوئور یا ترکیبات اورگانوفلورین(به انگلیسی: Organofluorine compounds) دسته ای از ترکیبات آلی هستند که در آن اتم های کربن و فلوئور با یکدیگر پیوند کووالانسی برقرار کرده اند که این پیوند قطبی می باشد.این ترکیبات دارای کاربرد وسیعی در صنایع کشاورزی، داروسازی و در ساخت مواد سرمازا در سیستم های تبرید و ساخت سورفکتانت ها کاربرد دارد.البته این مواد سمی بوده و به صورت آلاینده در هوا موجب تخریب لایه ازن می شوند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش