سم

هر ماده ای که باعث اختلال یا توقف زندگی یک ارگان زنده شود

سَم ماده‌ای است که دارای منشأ گیاهی، حیوانی یا شیمیایی بوده و از یک راه خاص یا راه‌های مختلف در مقادیر معینی باعث اختلال یا توقف فعل و انفعالات حیاتی انسان یا هر موجود زنده به‌طور موقت یا دائم می‌گردد.

جمجمه-پیکتوگرام GHS

عوارض ویرایش

ممکن است عوارض مختلفی به تناسب هرنوع سم و مواد بنیادی و تشکیل دهندهٔ آن در شخص و جانداران پدیدار شود اما عموماً به این صورت است.

توصیه ویرایش

درهنگام بروز یکی از علائم بالا در یک شخص بهترین توصیه این است که شخص را به نزدیک‌ترین و مجهزترین بیمارستان یا مرکز درمانی برسانید.

جستارهای وابسته ویرایش

در پزشکی و به‌ویژه در دامپزشکی اغلب تعریف‌های متفاوتی برای سم و ماده سمی و زهر وجود دارد.