سَم ماده‌ای است که دارای منشاء گیاهی، حیوانی یا شیمیایی بوده و از یک راه خاص یا راههای مختلف در مقادیر معینی باعث اختلال یا توقف فعل و انفعالات حیاتی انسان یا هر موجود زنده به‌طور موقت یا دائم می‌گردد.

Opgepast Rattenvergif buis PVC.JPG

عوارضویرایش

ممکن است عوارض مختلفی به تناسب هرنوع سم و مواد بنیادی و تشکیل دهندهٔ آن در شخص و جانداران پدیدار شود اما عموماً به این صورت است.

توصیهویرایش

درهنگام بروز یکی از علائم بالا در یک شخص بهترین توصیه این است که شخص را به نزدیک‌ترین و مجهزترین بیمارستان یا مرکز درمانی برسانید .

جستارهای وابستهویرایش

در پزشکی و به‌ویژه در دامپزشکی اغلب تعریف‌های متفاوتی برای سم و ماده سمی و زهر وجود دارد.