ترکیب تیم‌های جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۴

فهرست مقاله ویکی‌مدیا

این مقاله فهرستی از ترکیب‌های تیم‌های حاضر در تورنمنت جام ملت‌های آسیای ۱۹۸۴ است که در سنگاپور برگزار شد.

گروه Aویرایش

  کویتویرایش

سرمربی:   Antônio Lopes

ش. پست بازیکن ت‌ت (سن) بازی گل باشگاه
۱ دروازه‌بان Khaled Al-Shemmari
۲ مدافع نعیم سعد (۱۹۵۷-۱۰-0۱)۱ اکتبر ۱۹۵۷ (۲۷ سال)   باشگاه ورزشی التضامن کویت
۳ مدافع محبوب جمعه (۱۹۵۵-0۹-۱۷)۱۷ سپتامبر ۱۹۵۵ (۲۹ سال)   باشگاه ورزشی السالمیه کویت
۴ مدافع جمال القبندی (۱۹۵۹-0۴-0۷)۷ آوریل ۱۹۵۹ (۲۵ سال)   باشگاه ورزشی کاظمه کویت
۵ مدافع ولید الجاسم (۱۹۵۹-۱۱-۱۸)۱۸ نوامبر ۱۹۵۹ (۲۵ سال)   باشگاه ورزشی الکویت
۶ مهاجم عبدالعزیز البلوشی (۱۹۶۲-۱۲-0۴)۴ دسامبر ۱۹۶۲ (۲۱ سال)   باشگاه ورزشی العربی کویت
۷ هافبک حمود الشماری
۸ هافبک عبدالله البلوشی (۱۹۶۰-0۲-۱۶)۱۶ فوریه ۱۹۶۰ (۲۴ سال)   باشگاه ورزشی العربی کویت
۱۱ مهاجم Amer Al-Amer
۱۲ هافبک یوسف السوید (۱۹۵۸-0۹-۲۰)۲۰ سپتامبر ۱۹۵۸ (۲۶ سال)   باشگاه ورزشی کاظمه کویت
۱۴ مدافع حمود الشماری (۱۹۶۰-0۹-۲۶)۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰ (۲۴ سال)   باشگاه ورزشی کاظمه کویت
۱۵ مدافع سامی الحشاش (۱۹۵۹-0۹-۱۵)۱۵ سپتامبر ۱۹۵۹ (۲۵ سال)   باشگاه ورزشی العربی کویت
۱۶ مهاجم فیصل الدخیل (۱۹۵۷-0۸-۱۳)۱۳ اوت ۱۹۵۷ (۲۷ سال)   باشگاه ورزشی القادسیه کویت
۱۷ هافبک Majed Sultan Suleiman
۱۸ هافبک محمد کرم (۱۹۵۵-0۱-0۱)۱ ژانویه ۱۹۵۵ (۲۹ سال)   باشگاه ورزشی العربی کویت
۲۰ مهاجم موید الحداد (۱۹۶۰-0۳-0۳)۳ مارس ۱۹۶۰ (۲۴ سال)   باشگاه ورزشی خیطان کویت
۲۲ دروازه‌بان Samir Said   باشگاه ورزشی العربی کویت
۲۳ دروازه‌بان Mutair Mutair


  قطرویرایش

سرمربی:   Ronald de Carvalho

ش. پست بازیکن ت‌ت (سن) بازی گل باشگاه
۱ دروازه‌بان یونس احمد (۱۹۶۳-0۷-۱۷)۱۷ ژوئیه ۱۹۶۳ (۲۱ سال)   باشگاه ورزشی الریان
۲ مدافع محمد السویدی (۱۹۶۲-0۶-۲۵)۲۵ ژوئن ۱۹۶۲ (۲۲ سال)   باشگاه ورزشی الریان
۳ مدافع مجید معیوف (۱۹۶۱-۱۰-0۴)۴ اکتبر ۱۹۶۱ (۲۳ سال)
۴ مدافع عبدالله العدان
۵ مهاجم مبارک العالی (۱۹۵۴-0۱-0۱)۱ ژانویه ۱۹۵۴ (۳۰ سال)   باشگاه ورزشی السد
۶ مدافع ابراهیم الرمیحی   باشگاه ورزشی الاهلی قطر
۷ هافبک محمد سعید عفیف (۱۹۶۲-۱۲-0۶)۶ دسامبر ۱۹۶۲ (۲۱ سال)   باشگاه ورزشی الریان
۸ هافبک محمد العماری (۱۹۶۵-۱۲-۱۰)۱۰ دسامبر ۱۹۶۵ (۱۸ سال)   باشگاه ورزشی السد
۹ مهاجم مانا البارشی
۱۰ هافبک مبارک الخاطر (۱۹۶۶-0۱-0۸)۸ ژانویه ۱۹۶۶ (۱۸ سال)   باشگاه ورزشی الوکره
۱۱ مهاجم صالح عید   باشگاه ورزشی الشمال
۱۲ هافبک علی زید (۱۹۶۲-0۴-۲۱)۲۱ آوریل ۱۹۶۲ (۲۲ سال)   باشگاه فوتبال العربی قطر
۱۳ مهاجم محمد المهندی
۱۴ هافبک Ibrahim Khalfan (۱۹۶۱-۱۱-۲۵)۲۵ نوامبر ۱۹۶۱ (۲۳ سال)   باشگاه فوتبال العربی قطر
۱۵ هافبک منصور مفتاح (۱۹۵۵-0۱-0۱)۱ ژانویه ۱۹۵۵ (۲۹ سال)   باشگاه ورزشی الریان
۱۶ مهاجم خالد سلمان   باشگاه ورزشی السد
۱۷ مدافع عیسی المحمدی (۱۹۶۳-۱۲-۱۹)۱۹ دسامبر ۱۹۶۳ (۲۰ سال)
۱۸ دروازه‌بان سامی محمد وفا   باشگاه ورزشی السد


  عربستان سعودیویرایش

سرمربی: خلیل الزیانی

ش. پست بازیکن ت‌ت (سن) بازی گل باشگاه
۱ دروازه‌بان عبدالله الدعیع (۱۹۶۱-۱۲-0۱)۱ دسامبر ۱۹۶۱ (۲۳ سال)   Al-Ta'ee
۲ مدافع Nasser Al-Meaweed
۳ مدافع حسین البیشی (۱۹۶۶-۱۱-۱۳)۱۳ نوامبر ۱۹۶۶ (۱۸ سال)
۴ مدافع سمیر عبدالشکور (۱۹۶۰-0۵-۲۰)۲۰ ۱۹۶۰ (۲۴ سال)
۵ مدافع صالح النعیمه (۱۹۵۹-0۱-0۱)۱ ژانویه ۱۹۵۹ (۲۵ سال)   باشگاه فوتبال الهلال
۶ هافبک Yahya Amer
۷ مهاجم شایع النفیسه (۱۹۶۲-0۳-۲۰)۲۰ مارس ۱۹۶۲ (۲۲ سال)   Al-Kawkab
۸ مهاجم Yousef Aboloya
۹ مهاجم ماجد عبدالله (۱۹۵۹-۱۱-0۱)۱ نوامبر ۱۹۵۹ (۲۵ سال)   باشگاه فوتبال النصر عربستان سعودی
۱۰ هافبک فهد المصیبیح (۱۹۶۱-0۴-0۴)۴ آوریل ۱۹۶۱ (۲۳ سال)   باشگاه فوتبال الهلال
۱۱ مهاجم محیسن الجمعان (۱۹۶۶-0۴-0۶)۶ آوریل ۱۹۶۶ (۱۸ سال)   باشگاه فوتبال النصر عربستان سعودی
۱۲ هافبک Yousef Anbar   باشگاه فوتبال الاهلی عربستان سعودی
۱۳ مدافع محمد عبدالجواد (۱۹۶۲-۱۱-۲۸)۲۸ نوامبر ۱۹۶۲ (۲۲ سال)   باشگاه فوتبال الاهلی عربستان سعودی
۱۴ هافبک Saleh Khalifa (۱۹۵۴-0۵-0۲)۲ ۱۹۵۴ (۳۰ سال)   باشگاه فوتبال الاتفاق عربستان سعودی
۱۵ مدافع سلمان الدوسری (۱۹۶۳-۱۱-۱۰)۱۰ نوامبر ۱۹۶۳ (۲۱ سال)
۱۶ مهاجم Musaed Ibrahim (۱۹۶۵-۱۱-۱۸)۱۸ نوامبر ۱۹۶۵ (۱۹ سال)
۱۷ هافبک Bandar Al-Nakhli
۲۱ دروازه‌بان محمد الحسین (۱۹۶۰-0۴-۱۰)۱۰ آوریل ۱۹۶۰ (۲۴ سال)


  کره جنوبیویرایش

سرمربی:   Moon Jung-Shik

ش. پست بازیکن ت‌ت (سن) بازی گل باشگاه
۱ دروازه‌بان Choi In-Young (۱۹۶۲-0۳-0۵)۵ مارس ۱۹۶۲ (۲۲ سال)   باشگاه فوتبال اولسان هیوندای
۲ مدافع Park Kyung-Hoon (۱۹۶۱-0۱-۱۹)۱۹ ژانویه ۱۹۶۱ (۲۳ سال)   باشگاه فوتبال پوهانگ استیلرز
۳ مدافع Chung Jong-Soo (۱۹۶۱-0۳-۲۷)۲۷ مارس ۱۹۶۱ (۲۳ سال)   باشگاه فوتبال ججو یونایتد
۴ مدافع Kim Pyung-Seok (۱۹۵۸-0۹-۲۲)۲۲ سپتامبر ۱۹۵۸ (۲۶ سال)   باشگاه فوتبال اولسان هیوندای
۵ مدافع Chung Yong-Hwan (۱۹۶۰-0۲-۱۰)۱۰ فوریه ۱۹۶۰ (۲۴ سال)   باشگاه فوتبال بوسان ای‌پارک
۶ مدافع Park Sung-Hwa (۱۹۵۵-0۵-0۷)۷ ۱۹۵۵ (۲۹ سال)   Hallelujah FC
۷ هافبک Jang Jung (۱۹۶۴-0۵-0۵)۵ ۱۹۶۴ (۲۰ سال)   Ajou University
۸ مهاجم Lee Tae-Ho (۱۹۶۱-0۱-۲۹)۲۹ ژانویه ۱۹۶۱ (۲۳ سال)   باشگاه فوتبال بوسان ای‌پارک
۹ هافبک Huh Jung-Moo (۱۹۵۵-0۱-۱۳)۱۳ ژانویه ۱۹۵۵ (۲۹ سال)   باشگاه فوتبال اولسان هیوندای
۱۰ مهاجم Park Chang-Sun (۱۹۵۴-0۲-0۲)۲ فوریه ۱۹۵۴ (۳۰ سال)   باشگاه فوتبال بوسان ای‌پارک
۱۱ هافبک Lee Gang-Jo (۱۹۵۴-۱۰-۲۷)۲۷ اکتبر ۱۹۵۴ (۳۰ سال)   باشگاه فوتبال ججو یونایتد
۱۲ هافبک Lee Boo-Yeol (۱۹۵۸-۱۰-۱۶)۱۶ اکتبر ۱۹۵۸ (۲۶ سال)   Kookmin Bank FC
۱۳ مهاجم Choi Jin-Han (۱۹۶۶-0۶-۲۲)۲۲ ژوئن ۱۹۶۶ (۱۸ سال)   Myongji University
۱۴ مهاجم Byun Byung-Joo (۱۹۶۱-0۴-۲۶)۲۶ آوریل ۱۹۶۱ (۲۳ سال)   باشگاه فوتبال بوسان ای‌پارک
۱۵ مدافع Yoo Byung-Ok (۱۹۶۴-0۳-0۲)۲ مارس ۱۹۶۴ (۲۰ سال)   Hanyang University
۱۶ مهاجم Kim Seok-Won (۱۹۶۱-۱۱-0۷)۷ نوامبر ۱۹۶۱ (۲۳ سال)   باشگاه فوتبال ججو یونایتد
۱۷ مهاجم Choi Sang-Gook (۱۹۶۱-0۲-۱۵)۱۵ فوریه ۱۹۶۱ (۲۳ سال)   باشگاه فوتبال پوهانگ استیلرز
۱۸ مهاجم Choi Gwang-Ji (۱۹۶۳-0۶-0۵)۵ ژوئن ۱۹۶۳ (۲۱ سال)   Kwangwoon University
۲۰ هافبک Wang Sun-Jae (۱۹۵۹-0۳-۱۶)۱۶ مارس ۱۹۵۹ (۲۵ سال)   Hanil Bank FC
۲۱ دروازه‌بان Chung Ki-Dong (۱۹۶۱-0۵-۱۳)۱۳ ۱۹۶۱ (۲۳ سال)   باشگاه فوتبال پوهانگ استیلرز


  سوریهویرایش

سرمربی: Avedis Kavlakian

ش. پست بازیکن ت‌ت (سن) بازی گل باشگاه
۱ دروازه‌بان Samir Layla
۲ مدافع Raghed Khalil
۳ مدافع محمد دحمان (۱۹۵۹-0۵-0۸)۸ ۱۹۵۹ (۲۵ سال)
۴ هافبک George Khouri ۱۹۶۲ (age ۲۲)   الجیش سوریه
۵ مدافع Essam Mahrous
۶ مهاجم ولید ابو السل ۱۹۶۳ (age ۲۱)
۷ هافبک گوورگ ماردیکیان (۱۹۵۴-0۷-۲۴)۲۴ ژوئیه ۱۹۵۴ (۳۰ سال)
۸ هافبک عبدالقادر کردغلی (۱۹۶۱-0۱-0۱)۱ ژانویه ۱۹۶۱ (۲۳ سال)   باشگاه فوتبال تشرین سوریه
۹ مهاجم Fouad Aziz
۱۰ مهاجم مروان مدراتی (۱۹۵۹-0۳-۱۸)۱۸ مارس ۱۹۵۹ (۲۵ سال)   الجیش سوریه
۱۱ مهاجم Essam Zeino
۱۲ هافبک Ahmad Darwish
۱۳ هافبک Husam Hourani
۱۴ هافبک Nabil El-Sibai
۱۵ مدافع Abdul Nafee Hamwieh
۱۶ مدافع Radwan Hassan
۱۷ مهاجم Mouaffak Kanaan
۲۲ دروازه‌بان مالک شکوحی (۱۹۶۰-0۴-0۵)۵ آوریل ۱۹۶۰ (۲۴ سال)   الجیش سوریه


گروه Bویرایش

  چینویرایش

سرمربی: Zeng Xuelin

ش. پست بازیکن ت‌ت (سن) بازی گل باشگاه
۱ دروازه‌بان Lu Jianren (۱۹۶۰-0۱-۱۴)۱۴ ژانویه ۱۹۶۰ (۲۴ سال) ۱   باشگاه فوتبال بیجینگ گوان
۲ مدافع Zhu Bo (۱۹۶۰-0۹-۲۴)۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰ (۲۴ سال) ۱۴   August 1st
۳ مدافع Lin Lefeng (۱۹۵۵-۱۰-۱۶)۱۶ اکتبر ۱۹۵۵ (۲۹ سال) ۵۱   باشگاه فوتبال لیائونینگ
۴ هافبک Lü Hongxiang (۱۹۶۰-0۳-۲۷)۲۷ مارس ۱۹۶۰ (۲۴ سال) ۱۶   باشگاه فوتبال تیانجین تدا
۵ مدافع Jia Xiuquan (۱۹۶۳-۱۱-0۹)۹ نوامبر ۱۹۶۳ (۲۱ سال) ۱۵   August 1st
۶ هافبک Lin Qiang (۱۹۶۰-0۱-۱۳)۱۳ ژانویه ۱۹۶۰ (۲۴ سال) ۱۵   Hubei
۷ هافبک Gu Guangming (۱۹۵۹-0۱-۳۱)۳۱ ژانویه ۱۹۵۹ (۲۵ سال) ۳۶   Guangdong
۸ مهاجم Zhao Dayu (۱۹۶۱-0۱-۱۷)۱۷ ژانویه ۱۹۶۱ (۲۳ سال) ۱۷   باشگاه فوتبال گوانگ‌ژو اورگراند تائوبائو
۹ هافبک Zuo Shusheng (۱۹۵۸-0۴-۱۳)۱۳ آوریل ۱۹۵۸ (۲۶ سال) ۴۲   باشگاه فوتبال تیانجین تدا
۱۰ مهاجم Li Hui (۱۹۶۰-0۲-۱۲)۱۲ فوریه ۱۹۶۰ (۲۴ سال) ۱۴   باشگاه فوتبال بیجینگ گوان
۱۱ مهاجم Li Huayan (۱۹۶۳-0۹-۲۲)۲۲ سپتامبر ۱۹۶۳ (۲۱ سال) ۱۱   باشگاه فوتبال لیائونینگ
۱۲ مدافع Chi Minghua (۱۹۶۲-0۳-0۶)۶ مارس ۱۹۶۲ (۲۲ سال) ۶   Guangdong
۱۴ هافبک Wu Yuhua (۱۹۶۰-۱۲-0۱)۱ دسامبر ۱۹۶۰ (۲۴ سال) ۱   Guangdong
۱۵ مدافع Qin Guorong (۱۹۶۱-0۵-0۱)۱ ۱۹۶۱ (۲۳ سال) ۸   باشگاه فوتبال شانگهای گرینلند شنهوآ
۱۶ مهاجم Liu Haiguang (۱۹۶۳-0۷-۱۱)۱۱ ژوئیه ۱۹۶۳ (۲۱ سال) ۹   باشگاه فوتبال شانگهای گرینلند شنهوآ
۱۷ هافبک Yang Zhaohui (۱۹۶۲-0۹-۱۴)۱۴ سپتامبر ۱۹۶۲ (۲۲ سال) ۲   باشگاه فوتبال بیجینگ گوان
۱۹ مدافع Wang Dongning (۱۹۶۱-0۴-۱۳)۱۳ آوریل ۱۹۶۱ (۲۳ سال) ۰   باشگاه فوتبال شاندونگ لیونگ
۲۲ دروازه‌بان Yang Ning (۱۹۶۲-0۴-۱۰)۱۰ آوریل ۱۹۶۲ (۲۲ سال) ۱۳   Guangdong


  هندویرایش

سرمربی:   Milovan Ćirić

ش. پست بازیکن ت‌ت (سن) بازی گل باشگاه
۱ دروازه‌بان Atanu Bhattacharya   Mohammedan
۲ مدافع Pem Dorji (۱۹۵۹-0۱-0۱)۱ ژانویه ۱۹۵۹ (۲۵ سال)   Mohammedan
۳ مدافع Tarun Dey   باشگاه فوتبال بنگال شرقی
۴ مدافع Sudip Chatterjee (۱۹۵۹-0۲-0۵)۵ فوریه ۱۹۵۹ (۲۵ سال)   باشگاه فوتبال بنگال شرقی
۵ مدافع Krishnendu Roy   باشگاه ورزشی موهان باگان
۶ هافبک Prasanta Banerjee (۱۹۵۸-0۲-0۲)۲ فوریه ۱۹۵۸ (۲۶ سال)   باشگاه ورزشی موهان باگان
۷ هافبک Bikash Panji   باشگاه ورزشی موهان باگان
۸ مهاجم Krishanu Dey (۱۹۶۲-0۱-0۱)۱ ژانویه ۱۹۶۲ (۲۲ سال)   باشگاه ورزشی موهان باگان
۹ هافبک Narender Thapa   Bengal
۱۰ مهاجم Shabbir Ali (۱۹۵۶-0۱-۲۶)۲۶ ژانویه ۱۹۵۶ (۲۸ سال)   Mohammedan
۱۱ مهاجم Biswajit Bhattacharya   باشگاه فوتبال بنگال شرقی
۱۲ مدافع Derrick Pereira (۱۹۶۲-0۳-۱۷)۱۷ مارس ۱۹۶۲ (۲۲ سال)   Salgaocar
۱۴ هافبک Parminder Singh (۱۹۵۷-0۵-0۵)۵ ۱۹۵۷ (۲۷ سال)   JCT Mills
۱۵ مهاجم Babu Mani   باشگاه ورزشی موهان باگان
۱۶ مدافع Subrata Bhattacharya (۱۹۵۳-0۵-0۵)۵ ۱۹۵۳ (۳۱ سال)   باشگاه ورزشی موهان باگان
۱۷ هافبک Mauricio Afonso (۱۹۶۱-۱۱-۱۶)۱۶ نوامبر ۱۹۶۱ (۲۳ سال)   Dempo
۱۸ مدافع Abdul Majeed Kakroo   کشمیر
۲۰ دروازه‌بان Brahmanand Sankhwalkar (۱۹۵۵-0۳-0۶)۶ مارس ۱۹۵۵ (۲۹ سال)   Salgaocar


  ایرانویرایش

سرمربی: ناصر ابراهیمی

ش. پست بازیکن ت‌ت (سن) بازی گل باشگاه
۱ دروازه‌بان بهروز سلطانی (۱۹۵۷-۱۲-۳۱)۳۱ دسامبر ۱۹۵۷ (۲۶ سال)   باشگاه فوتبال پرسپولیس
۲ مدافع شاهین بیانی (۱۹۶۲-0۱-۳۱)۳۱ ژانویه ۱۹۶۲ (۲۲ سال)   باشگاه فوتبال استقلال تهران
۳ مدافع اصغر حاجیلو (۱۹۵۶-0۸-0۱)۱ اوت ۱۹۵۶ (۲۸ سال)   باشگاه فوتبال استقلال تهران
۴ مدافع احمد سنجری (۱۹۶۰-0۲-۲۲)۲۲ فوریه ۱۹۶۰ (۲۴ سال)   باشگاه فوتبال هما
۵ مدافع محمد پنجعلی (۱۹۵۵-0۵-۲۷)۲۷ ۱۹۵۵ (۲۹ سال)   باشگاه فوتبال پرسپولیس
۶ هافبک ضیا عربشاهی (۱۹۵۸-0۶-0۶)۶ ژوئن ۱۹۵۸ (۲۶ سال)   باشگاه فوتبال پرسپولیس
۷ مهاجم ناصر محمدخانی (۱۹۵۷-0۹-0۷)۷ سپتامبر ۱۹۵۷ (۲۷ سال)   باشگاه فوتبال پرسپولیس
۸ هافبک شاهرخ بیانی (۱۹۶۰-۱۲-۳۱)۳۱ دسامبر ۱۹۶۰ (۲۳ سال)   باشگاه فوتبال استقلال تهران
۹ مهاجم حمید درخشان (۱۹۵۸-0۱-۱۳)۱۳ ژانویه ۱۹۵۸ (۲۶ سال)   باشگاه فوتبال پرسپولیس
۱۰ مهاجم حمید علیدوستی (۱۹۵۶-0۱-0۱)۱ ژانویه ۱۹۵۶ (۲۸ سال)   باشگاه فوتبال هما
۱۱ مهاجم عبدالعلی چنگیز (۱۹۵۹-0۳-۱۳)۱۳ مارس ۱۹۵۹ (۲۵ سال)   باشگاه فوتبال استقلال تهران
۱۲ مدافع محمدرضا شکورزاده   باشگاه فوتبال شاهین تهران
۱۴ هافبک رضا احدی (۱۹۶۲-۱۱-۳۰)۳۰ نوامبر ۱۹۶۲ (۲۲ سال)   باشگاه فوتبال استقلال تهران
۱۵ مدافع رحیم میرآخوری   باشگاه فوتبال بانک ملی تهران
۱۶ مهاجم جعفر مختاری‌فر (۱۹۵۷-0۹-0۷)۷ سپتامبر ۱۹۵۷ (۲۷ سال)   باشگاه فوتبال استقلال تهران
۱۷ مهاجم غلامرضا فتح‌آبادی   باشگاه فوتبال پرسپولیس
۱۸ هافبک سعید مراغه‌چیان   باشگاه فوتبال استقلال تهران
۲۲ دروازه‌بان حافظ طاحونی   باشگاه فوتبال بانک ملی تهران


  سنگاپورویرایش

سرمربی: Hussein Al-Junied

ش. پست بازیکن ت‌ت (سن) بازی گل باشگاه
۱ دروازه‌بان David Lee (۱۹۵۸-0۴-۱۰)۱۰ آوریل ۱۹۵۸ (۲۶ سال)
۲ هافبک Lim Tang Boon
۳ مدافع Norhalis Shafik   Geylang International
۴ هافبک Latif Rahman
۵ مدافع Hazali Nasiron
۶ مدافع Marzuki Elias
۷ هافبک Darimosuvito Tokijan (۱۹۶۳-0۲-۱۴)۱۴ فوریه ۱۹۶۳ (۲۱ سال)   Jurong Town
۹ هافبک Au Yeong Pak Kuan (۱۹۶۰-0۸-۲۴)۲۴ اوت ۱۹۶۰ (۲۴ سال)
۱۰ مهاجم Kuniuraman Kannan   Jurong Town
۱۱ مهاجم Razali Rashid   Farrer Park United
۱۲ هافبک Malek Awab (۱۹۶۱-0۱-۱۱)۱۱ ژانویه ۱۹۶۱ (۲۳ سال)   Farrer Park United
۱۴ مهاجم S. Ramu
۱۵ مدافع Terry Pathmanathan (۱۹۵۶-0۲-0۹)۹ فوریه ۱۹۵۶ (۲۸ سال)   Pahang FA
۱۶ هافبک Sudiat Dali   Geylang International
۱۷ مهاجم Tay Peng Kee
۱۸ مدافع Razali Saad (۱۹۶۴-0۸-۱۴)۱۴ اوت ۱۹۶۴ (۲۰ سال)
۲۲ دروازه‌بان Kumar Krishnan
۲۳ دروازه‌بان Yakob Hashim   Police SA


  امارات متحده عربیویرایش

سرمربی:   کارلوس آلبرتو پریرا

ش. پست بازیکن ت‌ت (سن) بازی گل باشگاه
۱ دروازه‌بان عبدالله موسی (۱۹۵۸-0۳-0۲)۲ مارس ۱۹۵۸ (۲۶ سال)   باشگاه فوتبال شباب الاهلی امارات
۲ مدافع خلیل غانم (۱۹۶۴-۱۱-۱۲)۱۲ نوامبر ۱۹۶۴ (۲۰ سال)   Al-Khaleej
۳ مدافع Hasan Ali Mohamed
۴ مدافع مبارک غانم (۱۹۶۳-0۹-0۳)۳ سپتامبر ۱۹۶۳ (۲۱ سال)   Al-Khaleej
۵ مدافع عبدالله علی سلطان (۱۹۶۳-۱۰-0۱)۱ اکتبر ۱۹۶۳ (۲۱ سال)   Al-Khaleej
۶ مهاجم Hasan Abdulwahab Al-Qadhi
۷ مهاجم فهد خمیس (۱۹۶۲-0۱-۲۴)۲۴ ژانویه ۱۹۶۲ (۲۲ سال)   باشگاه فوتبال الوصل امارات
۸ هافبک Salah Rashid Mohamed
۹ هافبک Mohamed Salim Obeid
۱۰ مهاجم عدنان الطلیانی (۱۹۶۴-۱۰-۳۰)۳۰ اکتبر ۱۹۶۴ (۲۰ سال)   باشگاه فوتبال الشعب امارات
۱۱ مهاجم Salem Naseeb
۱۲ مدافع Abdulqader Othman
۱۵ هافبک Farooq Abdulrahman
۱۶ هافبک Mohamed Obaid Al-Zahiri
۱۸ مدافع محمد سلیم (بازیکن فوتبال) (۱۹۶۸-0۱-0۱)۱ ژانویه ۱۹۶۸ (۱۶ سال)   باشگاه فوتبال شباب الاهلی امارات
۲۰ هافبک Bader Ahmed Saleh
۲۲ دروازه‌بان عبدالقادر حسن (۱۹۶۲-0۴-۱۵)۱۵ آوریل ۱۹۶۲ (۲۲ سال)   باشگاه فوتبال الشباب امارات


منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش