دوشرطی منطقی

(تغییرمسیر از ترکیب دوشرطی)

در منطق و ریاضیات، ترکیب دوشرطی (به انگلیسی: Logical biconditional) یک عملگر منطقی است که دو گزاره را به هم وصل می‌کند تا نشان دهد، اگر و فقط اگر ، که فرض یا فرضیه است و حکم یا نتیجه می‌باشد.

نمودار ون برای (قسمت درست قرمز است).

جستارهای مربوطویرایش