تریاق (به انگلیسی: Theriac) معجونی پزشکی است که اصالتاً توسط یونانیان قرن یکم میلادی فرموله شده و در جهان باستان در تمدن های ایران، چین و هند از طریق ارتباطات تجاری جاده ابریشمی معرفی و شناسانده شد.[۱] این ماده، پادزهر یا اکسیری (دوای همه دردها) بود که به عنوان مترادفی برای پاناسئا (الهه درمانگری افسانه های یونان باستان) می توانست در نظر گرفته شود،[۲] به گونه ای که در قرن ۱۶هم، آدام لونیسر نوشت است: سیر، تریاق روستایی یا دوای همه دردها بود.[۳]

آماده سازی تریاق: تصویر از Tacuinum sanitatis

پانویس ویرایش

  1. Boulnois, Luce (2005). Silk Road: Monks, Warriors & Merchants. Hong Kong: Odyssey Books. p. 131. ISBN 962-217-721-2.
  2. Griffin, J.P. (2004). "Journal of Clinical Pharmacology, Volume 58 Issue 3 Page 317-325, September 2004 (Article Abstract)". British Journal of Clinical Pharmacology. Wiley. 58 (3): 317–25. doi:10.1111/j.1365-2125.2004.02147.x. PMC 1884566. PMID 15327592.
  3. A. Vogel, Plant Encyclopedia. s.v. "Allium sativum," (on-line text).

منابع ویرایش

مطالعه بیشتر ویرایش