پادزهر، نوعی دارو است برای کاهش اثر زهر. در واقع پادتن‌های گرفته شده از خون انسان یا حیوانی است که قبلاً به بیماری مبتلا بوده‌است.

معرفیویرایش

پادزهرها برای مقابله با مصرف بیش از حد داروها و مواد سمی به کار می‌رود. هدف پادزهرها کاهش عوارض سیستمیک داروها و سموم بوده تا حمایت کافی از عملکردهای حیاتی به عمل آید.

روش کار پادزهرهاویرایش

بعضی پادزهرها با هدف ممانعت از جذب سیستمیک داروها یا سموم صدمه‌رسان و افزایش دفع آن‌ها مانند کربن فعال بکار می‌روند. داروها میزانشان بستگی به مقدار زهر خورده شده دارند تا اثر کافی نمایند.

فهرست مسمومیت‌ها و عوامل پادزهرویرایش

عامل پادزهر مسمومیت از
کربن فعال به همراه سوربیتول کاربرد در بسیاری مسمومیت‌ها(خوراکی)
تئوفیلین آدنوزین
آتروپین ارگانوفسفات و کاربامات موجود در حشره‌کش‌ها، عوامل عصبی، قارچ چتری
مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک بتا تئوفیلین
کلرید کلسیم مسدودکننده کانال کلسیم، نیش عنکبوت
کلسیم گلوکونات هیدروفلوئوریک اسید
چنگاله ی (به انگلیسی: EDTAدیمرکاپرول، پنی سیلامین، دی مرکاپتو سوکسینیک اسید فلز سنگین
سیانور، هیدروکسوکوبالامین (ویتامین ب۱۲آمیل نیتریت، سدیم نیتریت سیانید
سیپروهپتادین سندرم سروتونین
دفروکسامین مسیلات آهن
پادتن اختصاصی دیگوکسین دیگوکسین
دیفن هیدرامین و بنزوتروپين مسیلات عوارض خارج هرمی و داروهای ضدروان‌پریشی
اتانول یا فومه‌پیزول اتیلن گلیکول و متانول
فلومازنیل بنزودیازپین
گلوکاگون مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک بتا و مسمویت مسدودکننده کانال کلسیم
اکسیژن هایپرباریک کربن مونوکسید و سیانور
انسولین به همراه گلوکاگون مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک بتا و مسدودکننده کانال کلسیم
فولینیک اسید متوتروکسات و تری متوپریم
متیلن بلو متهموگلوبینمی
نالوکسان مشتقات تریاک
استیل‌سیستئین استامینوفن (پاراستامول)
اکترئتید هیپوگلیسمی
کلرید پرالیدوکسیم ارگانوفسفات در حشره‌کش‌ها، آتروپین
پروتامین سولفات هپارین
نیل فرنگی تالیم
فیزوستیگمین آنتی کولینرژیک
پیریدوکسین (ویتامین ب۶) ایزونیازید، اتیلن گلیکول
فیلوکینون و ویتامین کا پلاسمای منجمد تازه وارفارین و ۱،۳-اینداندیون
بی‌کربنات سدیم استیل‌سالیسیلیک اسید،ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای
دی مرکاپتو سوکسینیک اسید مسمومیت سرب
فلومازنیل بنزودیازپین
پروتامین سولفات هپارین
دکسفروکسامین آهن
سوکسیمر سرب
نالوکسان هروئین٬ مسکن‌های مخدر
ویتامین کا وارفارین

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

کتاب فارماکولوژی برای پرستاران نوشته جودیت هاپفردگلین علوم ترسناک