تفنگ بی‌بی نوعی اسلحه بادی است که گلوله‌های فلزی گرد شلیک می‌کند. این سلاح‌ها که ممکن است به شکل پیستول، ششلول و تفنگ و نیز فلزی یا پلاستیکی باشند، نمونه بدلی سلاح‌های آتشین واقعی هستند.

یک تفنگ بی‌بی با گلوله‌های آن
گلوله‌های تفنگ بی‌بی

گلوله‌های تفنگ بی‌بی

ویرایش

گلوله‌های ایرسافت از جنس فولاد و روکش روی یا مس و معمولاً به قطر ۴.۵ میلی‌متر هستند.

منابع

ویرایش