تفنگ تک‌لول

تفنگ تک‌لول به سلاحهایی که یک لوله برای شلیک گلوله یا تفنگ‌های ساچمه زنی که دارای یک لوله هستند گفته می‌شود.

Shiloh Sharps Model 1874 Hartford in .50-90 Sharps

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش