تقسیمات کشوری فرانسه

فرانسه کشوری است دارای مناطق و جزایر پراکنده متعدد در اقیانوس‌های گوناگون جهان.

تقسیمات کشوری فرانسه، شامل خاک اصلی و سرزمین‌های فرادریایی فرانسه.

تقسیمات کشوری در خاک اصلی کشور فرانسه به گونه زیر است:

  • ۲۲ استان (région)
  • استان‌ها جمعاً به ۹۶ شهرستان (département) تقسیم شده‌اند.
  • شهرستان‌های فرانسه جمعاً به ۳۴۲ بخش (arrondissement) تقسیم شده‌اند.
  • بخش‌ها به نوبه خود به ۳٬۸۸۳ زیربخش (canton) تقسیم شده‌اند.
  • زیربخش‌ها جمعاً ۳۶٬۵۶۹ دهستان (commune) را تشکیل می‌دهند.

در کنار تقسیمات کلی کشوری، محدوده سه شهر پاریس، مارسی، و لیون خود به مناطق شهری (arrondissement municipal) تقسیم شده‌است. پاریس ۲۰، مارسی ۱۶، و لیون ۹ منطقه شهری دارد.

  • افزون بر این، ۷۳۰ دهستان در کشور به عنوان دهستان ضمیمه (communes associée) شناخته می‌شوند. این دهستان‌ها که پیش از این جدا بوده‌اند بعداً به دهستان‌های بزرگ‌تر ضمیمه شده‌اند اما هنوز بخشی از اختیارات محلی خود را نگه داشته‌اند.

نواحی فرادریایی ویرایش

مجموعه منحصربفرد:

دسته‌بندی‌نشده:

منابع ویرایش