تلوار (سلاح)

نام نوعی شمشیر

تلوار نام نوعی شمشیر است که دارای تیغه ایی بسیار پهن و قوس‌دار بوده است این شمشیر وزن زیادی داشته که به همین دلیل تنها مردان بسیار قوی قادر به استفاده از آن بوده‌اند. این نوع شمشیر بیشتر در مناطف مرکزی و جنوب افغانستان مورد استفاده مردانی از قبایل هزاره ، ابدالی و ازبک قرار می گرفته است. چنانچه امیر تیمور گورگانی در کتاب (منم تیمور جهانگشا) تلوار را سلاح مورد استفاده پادشاه غور و سربازانش معرفی نموده است.

تلوار (سلاح)
نوعشمشیر
خاستگاهشبه‌قاره هند
تاریخچه تولید
تاریخ تولیدEarly types from ca. 1300, the classic form from ca. 1500 to present.
ویژگی‌ها
Single-edged, curved bladed, pointed tip.
نوع قبضهUnique Indian "Disc Hilt"
غلافLeather or cloth covered wood & the same with metal mounts, all metal and leather covered metal.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش