تیغ به هر ابزار یا بخشی از یک ابزار، جنگ‌افزار یا دستگاه گفته می‌شود که دارای یک لبهٔ تیز برای بریدن، قطع‌کردن یا ایجادِ شکاف است. از شمشیر، خنجر و کارد می‌توان به‌عنوان انواعی از تیغ نام برد.
امروزه به وسیله‌ای که پیرایشگران برای اصلاح سر و مو از ته استفاده می‌کنند اطلاق می‌شود.

تیغ‌های کارد

منابعویرایش