باز کردن منو اصلی

تمهید سمرقندی (درگذشت ۱۳۵۴) از نویسندگان و چکامه‌سرایان فارسی‌زبان اهل شهر سمرقند در دوران شوروی بود.

او به دلیل پایبندی بسیار به حفظ و نگهداری زبان فارسی، سال‌های زیادی را در زندان به سر برد و بسیاری از نوشته‌هایش را جلوی چشمانش به آتش کشیدند.

منابعویرایش

مجله فرهنگ و پژوهش شماره ۱۶۶

پیوند به بیرونویرایش

 

تاجیکان معاصر اهل ازبکستان

شاعران و نویسندگان

ادش استداسد گل‌زادهاسدالله شکورفاسیری خجندیاکبر پیروزیامین‌جان شکورفتمهید سمرقندیجانی‌بیک قوناقفجعفر محمدجلیل خالبایچهارشنبه دهنویحضرت صباحیحیات نعمت سمرقندیخوبی سمرقندیدلشاده فرهادزادروشن احسانسعیده سینویسلیمان خواجه‌نظرسید احمد وصلیشادی کریمظفر صوفی فرغانیعبدالله رحمانعبدالله سبحانعجزی سمرقندیفطرت سمرقندیمحبوبه نعمت‌زادهمحمدجان شکوری بخاراییمحمد شادیوافی سمرقندی

دیگر فعالان زبان فارسی

شهزاده سمرقندیعبدالوهاب وحیدف

چهره‌های سیاسی
هنرمندان

بختیار نذری‌قلفشاعره اتابکوانصیبه عبدالله‌یوا

موضوعات

ازبکی‌سازیمرکز فرهنگ تاجیک سمرقندسازمان بنیاد سمرقندانجمن پیوندایرانی‌ستیزیایران‌زمین