تناظر ای دی اس/سی اف تی

در فیزیک نظری، تناظر ای دی اس/سی اف تی (به انگلیسی: AdS/CFT correspondence) (تناظر فضای پاد-دوسیتر/نظریه میدان همدیس) که گاهی با نامهای دوگانی مالداسنا یا دوگانی پیمانه/گرانش شناخته می شود، عبارت است از هم ارزی حدس زده شده بین یک نظریه ریسمان با گرانش تعریف شده در یک فضای و یک نظریه میدان‌های کوانتومی بدون گرانش تعریف شده در مرز همدیس ، که بعد آن حداقل یک واحد کمتر است. چگونگی نامگذاری این حدس برگرفته از این واقعیت است که فضای اولی حاصل ضرب یک فضای پاد-دو سیتر (AdS) با یک خمینه بسته مانند کره، خمینه مداری یا فضای جابه جایی ناپذیر است، در حالی که نظریه دوگان یک نظریه میدانهای همدیس است.[۱][۲]

نظریه میدان همدیس، کهمی تواند یک نظریه پیمانه ای باشد که در مرز همدیس بین فضای پاد-دو سیتر و گرانش کوانتومی قرار می گیرد.

منابعویرایش

  1. برای یک مرور معتبر Ofer Aharony, Steven S. Gubser, Juan Maldacena, Hirosi Ooguri and Yaron Oz (2000). "Large N field theories, string theory and gravity". Physics Reports. 323: 183–386. arXiv:hep-th/9905111. doi:10.1016/S0370-1573(99)00083-6.{{cite journal}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link) را ببینید. (مقاله های کوتاه تر از مالداسنا بر پایه آن مرور.)
  2. Joseph Polchinski: Introduction to Gauge/Gravity Duality http://arxiv.org/abs/1010.6134