حدس

در ریاضی حدس گزاره ای است مبتنی بر اطلاعات ناقص که برای آن اثبات خاصی پیدا نشده است. حدس ها، بیشتر تاریخ ریاضی را شکل دادند و موجب کشفیات و رسی

در ریاضی حَدس گزاره‌ای است مبتنی بر اطلاعات ناکامل که برای آن هیچ اثباتی یافت نشده است. حدس‌ها بیشتر تاریخ ریاضیات را شکل و باعث ایجاد بخش‌هایی جدید از ریاضیات شده‌اند که در واقع شکل‌گیری آن‌ها به دلیل وجود اثبات آنها (حدس‌ها) بوده است.

حدس‌های مشهورویرایش

جستارهای وابستهویرایش

  • فرضیه ریمان