تنگه (خشکی)

تنگه به یک دره ژرف و کوچک یا گذرگاه باریک گفته می‌شود.

یک تنگه در راه پترا.


جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش