تنگوار (به الفبای لاتین: Tengwar) یک خط تصنعی است که توسط تالکین اختراع شد. در آثار او آمده که این خط توسط فئانور اختراع شد و برای نوشتن زبان‌های مختلف در سرزمین میانی به کار برده می‌شد. به هر حال می‌توان برای نوشتن زبان‌های دیگر نیز از این خط استفاده کرد اکثر مثال‌های خود تالکین هم به زبان انگلیسی است.

تنگوار
The word "Tengwar" written using the Tengwar script in the Quenya mode
نوعAlternative آبوگیدا or الفبا according to the "تنگوار"
زبان‌هاa number of Tolkien's زبان فراساخته، کوئنیا و زبان سینداری، زبان انگلیسی
سازندهجی. آر. آر. تالکین
دورهٔ زمانی1930s-اکنون
سامانهٔ مادر
Sarati
  • تنگوار
ایزو ۱۵۹۲۴Teng, 290
اولین فصل از اعلامیه جهانی حقوق بشر که به خط تنگوار نوشته شده است

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Tengwar," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tengwar&oldid=191543920