تَن روهورَتیر یکم (به انگلیسی: Tan-Ruhuratir) یا تن روخوراتیر یکی از شاهان ایرانی در دورهٔ ایلام از خاندان سیماشکی بود. در فهرست رسمی شاهان سیماشکی، وی هشتمین شاه است.[۱] در زمان پادشاهی پدرش حاکم شوش بود[۲] و در همین زمان با مکوبی دختر بیله لمه شاه اشنونا ازدواج کرد.[۳] سپس شاه سیماشکی شد.[۴] او همراه با پدرش کارهای عمرانی زیادی در شوش بر جای گذاشت.

تن روهورتیر یکم
شاهان ایلام
دورانحدود ۱۹۶۵ پیش از میلاد
نام کاملتَن روهورَتیر یکم
لقب(ها)شاه سیماشکی
پیش ازایندتو اینشوشینک سوم
پس ازایندتو اینشوشینک دوم
همسرمِکوبی دختر بیله لمه شاه اشنونا
دودمانسیماشکی
پدرایندتو اینشوشینک دوم
فرزندانایندتو اینشوشینک سوم

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. Potts, p. 147
 2. کامرون، ص ۵۰. هینتس، ص ۱۰۰. CAH, p. 661.
 3. کامرون، ص ۵۰. هینتس، ص ۱۰۰. CAH, p. 660.
 4. کامرون، ص ۵۰. Vallat, 1998.

کتابشناسیویرایش

 • قشقائی، حمیدرضا، گاهنمای ایلامیان، تهران، اوگان، ۱۳۹۰.
 • کامرون، جرج، ایران در سپیده دم تاریخ، ترجمهٔ حسن انوشه، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۲.
 • مجیدزاده، یوسف، تاریخ و تمدن ایلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۰.
 • هینتس، والتر، دنیای گمشدهٔ ایلام، ترجمهٔ فیروز فیروزنیا، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۱.
 • Potts, D. T. , The Archaeology of Elam, Cambridge University Press, 1999.
 • The Cambridge Ancient History (CAH) vol. 1 part 2.
 • Vallat , François. Elam: The History of Elam. Encyclopaedia Iranica , vol. VIII pp. 301-313. London/New York , 1998.