باز کردن منو اصلی

ایندتو اینشوشینک سوم

ایندَتو اینشوشینَک سوم (به انگلیسی: Inda[ttu]-Inshushi[nak]) یا ایندَتو یا ایدَدو (به انگلیسی: Idaddu, I-da-du) یکی از شاهان ایرانی در دورهٔ ایلام از خاندان سیماشکی بود. در فهرست رسمی شاهان سیماشکی، وی دهمین شاه است و نهمین شاه یعنی جانشین تن روهورتیر یکم، اپرتی دوم بوده‌است.[۱] اکنون می‌دانیم که اپرتی دوم شاه انشان و نخستین شاه خاندان بعدی نیز بوده‌است و نخستین شاهی است که بر خود لقب «شاه انشان و شوش» نهاد. به این ترتیب باید فرض کرد که انتقال رهبری اتحادیه ایلام از شاهان سیماشکی به شاهان انشان یعنی خاندان اپرتی به صورت تدریجی بوده و آخرین شاهان سیماشکی همزمان با نخستین شاهان خاندان اپرتی حکومت کرده بوده‌اند.[۲]ایندَتو اینشوشینَک سوم در زمان پدرش حاکم شوش بود.[۳] وی دست کم سه سال شاه ایلام بود و ظاهراً پیروزی‌های زیادی به دست آورده بود.[۴] ولی احتمالاً در پایانِ زمانِ شاهیِ او بود که گونگونوم شاه لارسا همراه با متحدش آنوم موتبل شاه دِر، در سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۲۸پ. م به ایلام لشکرکشی کرد و در ۱۹۲۸پ. م شوش و سیماشکی و انشان سقوط کرد. به این ترتیب احتمالاً رهبری اتحادیه ایلام به شاهان انشان منتقل شد.[۵]

ایندتو اینشوشینک سوم
شاهان ایلام
دورانسده بیستم پیش از میلاد
نام کاملایندَتو اینشوشینَک سوم
لقب(ها)شاه سیماشکی
پیش ازایندتو نپیر
پس ازتن روهورتیر یکم
دودمانسیماشکی
پدرتن روهورتیر یکم
مادرمِکوبی دختر بیله لمه شاه اشنونا

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. Potts, p. 147
 2. Vallat, 1998..Potts, pp 144-163.
 3. هینتس، ص ۱۰۰. CAH, p. 661.
 4. کامرون، صص ۵۰-۵۱.
 5. کامرون، ص ۵۱-۵۲. هینتس، ص ۱۰۲. CAH, p. 661.

کتابشناسیویرایش

 • قشقائی، حمیدرضا، گاهنمای ایلامیان، تهران، اوگان، ۱۳۹۰.
 • کامرون، جرج، ایران در سپیده دم تاریخ، ترجمهٔ حسن انوشه، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۲.
 • مجیدزاده، یوسف، تاریخ و تمدن ایلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۰.
 • هینتس، والتر، دنیای گمشدهٔ ایلام، ترجمهٔ فیروز فیروزنیا، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۱.
 • Potts, D. T. , The Archaeology of Elam, Cambridge University Press, 1999.
 • The Cambridge Ancient History (CAH) vol. 1 part 2.
 • Vallat , François. Elam: The History of Elam. Encyclopaedia Iranica , vol. VIII pp. 301-313. London/New York , 1998.