تورن (به انگلیسی: Thorn or þorn (Þ, þ)) حرفی از الفباهای انگلیسی باستان، گوتیک، نورس باستان، ایسلندی، برخی از گویش‌های انگلیسی میانه، و نیز اسکاندیناوی قرون وسطی است که بعداً دونگارهٔ th جایگزین آن شد، البته بجز در ایسلند که کماکان به حیات خود ادامه می‌دهد. اصل حرف از نویسهٔ رونی ᚦ در فوتارک قدیم گرفته شده و در اشعار رونی آنگوساکسون، تورن نامیده می‌شد. تورن از لحاظ شکل به حرفی از یونانی باستان به نام شو (ϸ) شبیه است، گرچه این دو به هم ربطی ندارند.

صورت بزرگ و کوچک حرف تورن

تلفظ آن یا به شکل سایشی دندانی بی‌واک [θ] است یا به شکل سایشی دندانی واکدار [ð].

منابع ویرایش