باز کردن منو اصلی

فهرست تیره‌های متداول گیاهان گلدار

سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.جانداردامنهفرمانروشاخهردهراستهخانوادهسردهگونه

Magnify-clip.png
سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

فهرست تیره‌های متداول گیاهان گلدار شامل ۲۵ خانواده یا تیرهٔ متداول است که این تیره‌ها بر اساس اهمیت اقتصادی و زینتی انتخاب شده‌اند. اسامی تمامی تیره‌ها به آسه ختم می‌شود مگر بعضی از تیره‌های بسیار قدیمی که در این گونه موارد از اسامی سنتی استفاده شده‌است.[۱] تعداد سرده و گونه‌ها بر اساس زمان نوشته شدن منبع است و با گذشت زمان این اعداد در حال تغییر هستند.

دولپه‌ای‌هاویرایش

۱۹ تیرهٔ این جدول جزو دولپه‌ای‌ها هستند.

تصویر نمونه نام تیره به لاتین نام تیره نام متداول فارسی توضیحات نمونه
  Ranunculaceae رانونکولاسه تیرهٔ آلاله دارای ۸۵ جنس/سرده و ۱۷۵۰ گونه است. شقایق نعمانی (سرده)
تاج‌الملوک (سرده)
  Caryophyllaceae کاریوفیلاسه تیرهٔ میخک دارای ۸۹ جنس و ۲۰۷۰ گونه است. میخک (سرده)
گچ‌دوست
  Malvaceae مالواسه تیرهٔ پنیرک دارای ۱۲۱ جنس و ۱۵۵۰ گونه است. ختمی (سرده)
نمدار (سرده)
  Salicaceae سالیکاسه تیرهٔ بید دارای ۲ جنس و ۳۳۵ گونه است. صنوبر (سرده)
بید (سرده)
  Cruciferae یا
Brassicaceae
کروسیفر تیرهٔ شب‌بو دارای ۳۹۰ جنس و ۳۰۰۰ گونه است. شب بوی ایرانی (سرده)
ایبریس (سرده)
  Ericaceae اریکاسه تیرهٔ خلنگ دارای ۱۰۳ جنس و ۳۳۵۰ گونه است. سیاه‌گیله (سرده)
خرزه هندی (سرده)
  Primulaceae پریمولاسه تیرهٔ پامچال دارای ۲۲ جنس و ۸۰۰ گونه است. نگون‌سار (سرده)
عروس سنگ (سرده)
  Rosaceae رزاسه تیرهٔ گل‌سرخ دارای ۱۰۷ جنس و ۳۱۰۰ گونه است.
دو زیرتیره دارد.
پرونوس (سرده)
توت‌فرنگی (سرده)
  Leguminosae لگومینوز تیرهٔ نخود یا باقلائیان دارای ۶۵۷ جنس و ۱۶۴۰۰ گونه است. اقاقیا (سرده)
شبدر (سرده)
  Euphorbiaceae اوفوربیاسه تیرهٔ فرفیون دارای ۳۲۶ جنس و ۷۷۵۰ گونه است. درخت کائوچو (سرده)
کرچک (گیاه)
  geraniaceae ژرانیاسه تیرهٔ شمعدانی دارای ۵ جنس و ۶۷۹ گونه است. شمعدانی (سرده)
نوک لک‌لکی (سرده)
  Umbelliferae یا
Apiaceae
اومبلیفر تیرهٔ هویج یا چتریان دارای ۴۲۰ جنس و ۳۱۰۰ گونه است. کرفس (سرده)
جعفری (گیاه)
  Solanaceae سولاناسه تیرهٔ تاج‌ریزی
بادنجانیان
دارای ۹۰ جنس و ۲۶۰۰ گونه است. فلفل (سرده)
سیب‌زمینی
گوجه‌فرنگی
  Boraginaceae بوراژیناسه تیرهٔ گاوزبان دارای ۱۵۶ جنس و ۲۵۰۰ گونه است. فراموشم مکن (سرده)
گل گاوزبان اروپایی
  Labiatae یا
Lamiaceae
لابیاته تیرهٔ نعناع دارای ۲۲۴ جنس و ۵۶۰۰ گونه است. بادرنجبویه (سرده)
آویشن
  Scrophulariaceae اسکروفولاریاسه تیرهٔ گل‌میمون دارای ۲۲۲ جنس و ۴۵۰۰ گونه است. گل انگشتانه
گل ماهور
  Campanulaceae کامپانولاسه تیرهٔ گل‌استکانی دارای ۸۷ جنس و ۱۹۵۰ گونه است. گل استکانی
  Caprifoliaceae کاپریفولیاسه تیرهٔ شوند یا آقطیان دارای ۱۶ جنس و ۳۶۵ گونه است. پیچ امین‌الدوله (سرده)
سنبل‌الطیب (سرده)
  Compositae یا
Asteraceae
کمپوزیته تیرهٔ گل‌مینا/کاسنیان دارای ۱۳۱۷ جنس و ۲۱۰۰۰ گونه است. گل آفتابگردان
بابونه رومی

تک‌لپه‌ای‌هاویرایش

۶ تیرهٔ پایین جدول جزو تک‌لپه‌ای‌ها به شمار می‌آیند.

تصویر نمونه نام تیره به لاتین نام تیره نام متداول فارسی توضیحات نمونه
  Gramineae یا
Poaceae
گرامینه تیرهٔ گندم دارای ۷۳۷ جنس و ۷۹۵۰ گونه است. چمن (سرده)
ذرت
  Araceae آراسه تیرهٔ گل شیپوری دارای ۱۰۶ جنس و ۲۹۵۰ گونه است. فیل گوش (سرده)
چراغ مرداب
  Liliaceae لیلیاسه تیرهٔ سوسن دارای ۲۲۰ جنس و ۳۵۰۰ گونه است. لاله
بنفشه سگ‌دندان
سریش
  Amaryllidaceae آماریلیداسه تیرهٔ نرگس دارای ۷۰ جنس و ۸۵۰ گونه است. سیر (سرده)
جام زرین (سرده)
گل برفی
  Iridaceae ایرایداسه تیرهٔ زنبق دارای ۹۲ جنس و ۱۸۵۰ گونه است. زعفران (سرده)
گلایول
  Orchidaceae اورکیداسه تیرهٔ ثعلب دارای ۷۹۵ جنس و ۱۷۵۰۰ گونه است.
ارکیده شاپرکی
وانیل (سرده)

[۲]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • بیگم فقیر، مرضیه (۱۳۸۰). تیره‌های متداول گیاهان گلدار. رشت: دانشگاه گیلان. شابک ۹۶۴-۶۵۷۷-۸۸-۱.