تی‌زد بره

اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی بره (صورت فلکی)
بعد ۰۲h ۰۰m ۱۳.۲s
میل +۱۳° ۰۳' ۰۸"
قدر ظاهری (V)۱۲.۳۱
مشخصات
ردهM4.5 V
راهنمای رنگ U-B1.35
راهنمای رنگ B-V1.8
راهنمای رنگ R-I1.39
اخترسنجی
حرکت مخصوص (μ) RA: ۱۰۹۱ mas/yr
Dec.: -۱۷۸۰ mas/yr
اختلاف منظر (π)۲۲۲ mas
قدر مطلق (MV)۱۴.۰۷
جزئیات
جرم۰.۰۸۹ M
شعاع۰,۵ R
درخشندگی۰.۰۰۰۲۱ L
دما۲,۰۰۰–۳,۵۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
TZ Ari, GJ 83.1, Glicas 003-033, GCTP 412.02, Luyten 1159-16, Rob 95, Wo 9066, LHS 11.
منابع
سیمباداطلاعات
ARICNSاطلاعات

تی‌زد بره یک ستاره است که در صورت فلکی بره قرار دارد.

منابعویرایش