شعاع یا تابش[۱] یا ریون (به انگلیسی: Radius) (به فرانسوی: Rayon) به پاره‌خطی گویند که مرکز دایره یا کره را به محیط آن اتصال دهد. شعاع دقیقاً اندازه نیم یک قُطر است و در فرمول‌های مربوط به محیط، مساحت و حجم در هندسه کاربرد دارد.[۲]

یک دایره که محیط آن با C به رنگ مشکی, قطر آن (D) به رنگ فیروزه‌ای, و شعاع آن (R) به رنگ قرمز مشخص شده‌است. مرکز دایره نیز با O در وسط مشخص است.

منابع

ویرایش
  1. بیرونی، ابوریحان (۱۳۵۱). التفهیم لأوائل صناعة التنجیم. به کوشش جلال‌الدین همایی. تهران: انجمن آثار ملی. ص. قمو.
  2. JM فقط ریاضی بایگانی‌شده در ۳ ژوئیه ۲۰۱۵[عدم تطابق تاریخ] توسط Wayback Machine، ویژگی های دایره.