شعاع یا رایون (به انگلیسی: Radius) (به فرانسوی: Rayon) به پاره‌خط

یک دایره که محیط آن با C به رنگ مشکی, قطر آن (D) به رنگ فیروزه‌ای, و شعاع آن (R) به رنگ قرمز مشخص شده‌است. مرکز دایره نیز با O در وسط مشخص است.

گویند که مرکز دایره یا کره را به محیط آن اتصال دهد. شعاع دقیقاً اندازه نیم یک قُطر است و در فرمول‌های مربوط به محیط، مساحت و حجم در هندسه کاربرد دارد.[۱]

منابعویرایش

  1. JM فقط ریاضی، ویژگی های دایره.