نوسان (به انگلیسی: Oscillation)، تغییر تکرارشونده حول تعادل است. حرکت آونگ نمونه‌ای از نوسان است. به حرکت رفت و برگشتی نوسان گویند.

نوسان نامیرای سیستم جرم و فنر.

در حرکت آونگ، انرژی جنبشی و پتانسیل، متناوب به هم تبدیل می‌شوند. هنگامی که آونگ در پایین‌ترین نقطه مسیر خود قرار دارد، بیشترین انرژی جنبشی و کمترین انرژی پتانسیل را داراست. به عبارت دیگر، سرعت آونگ در این نقطه، بیشترین است. وقتی آونگ در بالاترین نقطه از مسیر خود قرار دارد، انرژی جنبشی آن صفر است و انرژی پتانسیل آن، بیشترین است، یعنی سرعت آونگ درین نقطه، صفر است.

اگر میرایی سیستم صفر باشد، یعنی هیچ‌گونه اتلاف انرژی نباشد، مجموع انرژی پتانسیل و جنبشی، ثابت می‌ماند.

ارتعاش در سیستم‌های مکانیکی هم حرکت نوسانی است.

نوسان علاوه بر فیزیک و مکانیک، در دیگر رشته‌ها مانند زیست‌شناسی و اقتصاد نیز دیده می‌شود.