جائو یون ملقب به زی لونگ (درگذشته ۲۲۹)در مورد تاریخ تولد وی تاریخ دقیقی در دست نیست. وی یکی از برترین ژنرال‌های دوره سه امپراتوری بعد از دوره امپراتوری هان شرقی می‌باشد. وی ابتدا فرمانده برجسته‌ای که زیر نظر گان سان زان کار می‌کرد بود. سپس با لیو بی برای تجدید و ساماندهی امپراتوری هان همکاری کرد.

جائو یون

توانایی وی در جنگ بی‌نظیر بود. وی در جنگ چانگ بن که در محاصره نیروهای چندین هزار نفری سائو سائو بود توانست در جنگ بی‌نظیری جان لیو شان پسر لیو بی که نوزاد بود را نجات دهد. بعد از تسخیر شو توسط لیو بی به عنوان یکی از پنج ژنرال برتر ببر درآمد. وی به‌شدت مورد توجه ژوگه لیانگ نخست‌وزیر لیو بی بود. وی در جنگ‌های متعددی بعد از تشکیل امپراتوری شو شرکت کرد و در سال ۲۲۹ درگذشت.

منابعویرایش