جاده ۲۷، جاده‌ای در استان آذربایجان شرقی ایران است که تبریز را به اهر و بعد از ان به خمارلو متصل می‌کند.

IRN-27.svg
IRN-EN-27.svg

جاده 27
اطلاعات مسیر
طول:۲۴۵ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:خمارلو, استان آذربایجان شرقی
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad12.png جاده ۱۲ (ایران)
 Road14.png جاده ۱۴ (ایران)
به:تبریز, استان آذربایجان شرقی
AB-Kreuz-grün.svgRoad32.png جاده ۳۲ (ایران)
موقعیت
استان‌ها:استان آذربایجان شرقی
شهرستان‌ها:کلیبر, استان آذربایجان شرقی
اهر, استان آذربایجان شرقی
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها