باز کردن منو اصلی

جاده ۲۷، جاده‌ای در استان آذربایجان شرقی ایران است که تبریز را به اهر و بعد از ان به خمارلو متصل می‌کند.

IRN-27.svg
IRN-EN-27.svg

جاده 27
اطلاعات مسیر
طول: ۲۴۵ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: خمارلو, استان آذربایجان شرقی
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad12.png جاده ۱۲ (ایران)
  Road14.png جاده ۱۴ (ایران)
به: تبریز, استان آذربایجان شرقی
AB-Kreuz-grün.svgRoad32.png جاده ۳۲ (ایران)
موقعیت
استان‌ها: استان آذربایجان شرقی
شهرستان‌ها: کلیبر, استان آذربایجان شرقی
اهر, استان آذربایجان شرقی
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها