باز کردن منو اصلی

جاده ۳۹ یک جاده در استان پهناور خوزستان می‌باشد . تمام این جاده بزرگراه و تندرو می‌باشد . از سمت جنوب، ابتدای آن از آبادان شروع شده و تا شهرستان اهواز می‌رسد. که محور اصلی حمل و نقل میان اهواز و شهر آبادان می‌باشد . و از اهواز به سمت شهر شوشتر در شمال اهواز کشیده می‌شود. و در نهایت به دزفول و شمال خوزستان منتهی می‌شود. همچنین از طریق اتوبان دزفول - اندیمشک، شهر اندیمشک نیز به این جاده متصل می‌شود.

Abadan-Dezful Expressway
اطلاعات مسیر
طول: ۱۲۳ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: اندیمشک, استان خوزستان
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad37.png جاده ۳۷
  Road72.png جاده ۷۲
به: آبادان, استان خوزستان
Square in Iran.pngRoad96.png جاده ۹۶
موقعیت
استان‌ها: استان خوزستان
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها