جاده ۹۶ (ایران)

جاده ۹۶ جاده‌ای ساحلی در جنوب ایران است که از مرز شلمچه در استان خوزستان شروع و با گذر از استان بوشهر، در استان هرمزگان به دوراهی باباغلام بندرعباس منتهی و به جاده ۷۱ وصل می گردد. قسمت کوتاهی از این جاده با جاده ۹۴ مشترک است.

IRN-96.svg
IRN-EN-96.svg

جاده 96
اطلاعات مسیر
طول:۱٬۱۵۰ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:شلمچه، استان خوزستان
عراق عراق
 Iran First Level Road 37.png جاده ۳۷ (ایران)
Iran First Level Road 41.png جاده ۴۱ (ایران)
Iran First Level Road 39.png جاده ۳۹ (ایران)
Iran Freeway 5.png آزادراه ۵ (ایران)
Iran First Level Road 43.png جاده ۴۳ (ایران)
Iran First Level Road 45.png جاده ۴۵ (ایران)
Iran First Level Road 55.png جاده ۵۵ (ایران)
Iran First Level Road 94.png جاده ۹۴ (ایران)
Iran First Level Road 65.png جاده ۶۵ (ایران)
Iran First Level Road 67.png جاده ۶۷ (ایران)
به:دوراهی باباغلام بندرعباس، استان هرمزگان
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgIran First Level Road 71.png جاده ۷۱ (ایران)
موقعیت
استان‌ها:استان خوزستان، استان بوشهر، استان هرمزگان
شهرستان‌ها:خرمشهر، استان خوزستان
آبادان، استان خوزستان
ماهشهر، استان خوزستان
هندیجان، استان خوزستان
بندر دیلم، استان بوشهر
بندر گناوه، استان بوشهر
برازجان، استان بوشهر
اهرم، استان بوشهر
خورموج، استان بوشهر
کاکی، استان بوشهر
بندر کنگان، استان بوشهر
عسلویه، استان بوشهر
بندر لنگه، استان هرمزگان
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها