جاده ۹۶ جاده‌ای ساحلی در جنوب ایران است که از مرز شلمچه در استان خوزستان شروع و با گذر از استان بوشهر، در استان هرمزگان به دوراهی باباغلام بندرعباس منتهی و به جاده ۷۱ وصل می گردد. قسمت کوتاهی از این جاده با جاده ۹۴ مشترک است.


جاده ۹۶
اطلاعات مسیر
طول۱٬۱۵۰ کیلومتر (۷۱۰ مایل)
تقاطع‌های بزرگ
ازشلمچه، استان خوزستان
عراق عراق
  جاده ۳۷ (ایران)
جاده ۴۱ (ایران)
جاده ۳۹ (ایران)
آزادراه ۵ (ایران)
جاده ۴۳ (ایران)
جاده ۴۵ (ایران)
جاده ۵۵ (ایران)
جاده ۹۴ (ایران)
جاده ۶۵ (ایران)
جاده ۶۷ (ایران)
بهدوراهی باباغلام بندرعباس، استان هرمزگان
جاده ۷۱ (ایران)
موقعیت
استان‌هااستان خوزستان، استان بوشهر، استان هرمزگان
شهرهای بزرگخرمشهر، استان خوزستان
آبادان، استان خوزستان
ماهشهر، استان خوزستان
هندیجان، استان خوزستان
بندر دیلم، استان بوشهر
بندر گناوه، استان بوشهر
برازجان، استان بوشهر
اهرم، استان بوشهر
خورموج، استان بوشهر
کاکی، استان بوشهر
بندر کنگان، استان بوشهر
عسلویه، استان بوشهر
بندر لنگه، استان هرمزگان
سامانه بزرگراهی
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها