جایزه ابن‌سیناپژوهی

جایزهٔ ابن‌سیناپژوهی جایزه‌ای است که توسط دبیرخانهٔ جایزهٔ جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی و گروه مطالعات فلسفهٔ اسلامی و قرون وسطای پژوهشگاه دانش‌های بنیادی به پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های فارسی مرتبط با ابن‌سینا اعطا می‌شود. این جایزه پس از آن تشکیل شد که دیمیتری گوتاس، درخواست کرد هدیهٔ نقدی جایزهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی که به او داده شده بود، به دادن جوایزی به بهترین پایان‌نامه‌های دانشگاهی و حوزوی دربارهٔ ابن‌سینا اختصاص پیدا کند.[۱]

دوره‌های برگزاریویرایش

دوره سال اعطای جایزه رساله‌های برگزیده مقاله‌های برگزیده
اول[۲][۳] ۱۳۹۷ در این دوره هیچ رساله‌ای شایستهٔ دریافت این جایزه شناخته نشد اما این دو رساله شایستهٔ تقدیر شناخته شدند:

«جایگاه تجربه در روش‌شناسی علمی ابن‌سینا» روح‌الله فدایی

«خوانش دیدگاه ابن‌سینا دربارهٔ ضرورت قوانین طبیعت با نظر به ذات‌باوری معاصر» سکینه کریمی

-
دوم[۴] ۱۳۹۹ «بازخوانی تحلیلی نظریهٔ ابن‌سینا دربارهٔ علم خداوند به جزئیات» امیرحسین زادیوسفی

«آگاهی مرتبهٔ بالاتر در فلسفه ابن‌سینا» اکرم صفر نورالله

«استنتاج از دو ممکن نزد ابن‌سینا و رابطه آن با دو تعریف از قضایای حقیقیه و خارجیه» اسدالله فلاحی
سوم[۵]

پانوشت‌هاویرایش

  1. «دومین دوره جایزه ابن سیناپژوهی».
  2. «نخستین دوره جایزه ابن سینا پژوهی برگزار می‌شود».
  3. «نتایج نخستین دوره جایزه ابن سینا پژوهی (به افتخار دیمیتری گوتاس)» (PDF).
  4. «دومین دوره جایزه ابن سیناپژوهی».
  5. «سومین دوره ابن‌سیناپژوهی فراخوان داد».