جایزه انجمن بازیگران فیلم برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن

جایزه انجمن بازیگران فیلم برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن هرساله توسط انجمن بازیگران فیلم به افتخار بهترین دستاوردهای بازیگری در فیلم، اعطا می‌شود.

جایزه انجمن بازیگران فیلم برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن
توصیفبهترین عملکرد بازیگر نقش مکمل زن
مکانلس آنجلس، کالیفرنیا
ارائه‌دهندهساج-آفترا
دریافت‌کننده کنونیپاتریشیا آرکت برای پسرانگی (۲۰۱۴)
وبگاهوبگاه رسمی

دهه ۱۹۹۰

دهه ۲۰۰۰

دهه ۲۰۱۰

منابع

پیوند به بیرون