جایزه دون بالون

از سال‌های ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۰[۱] مجله ورزشی اسپانیایی Don Balón جایزه دون بالون (آقای توپ) را به بهترین بازیکن اسپانیایی، بهترین بازیکن خارجی، بهترین داور و به بازیکنی که بیشترین پیشرفت را در لالیگا داشته اعطا می‌کرد. اهدای این جایزه پس از بسته شدن این مجله در سال ۲۰۱۱ متوقف شد.

برندگانویرایش

فصل بهترین بازیکن اسپانیایی بهترین بازیکن خارجی بهترین پیشرفت بازیکن بهترین مربی بهترین داور
۱۹۷۵–۷۶ میگوئل آنخل گونزالس (رئال مادرید)   یوهان نیسکنس (بارسلونا)  

میلیان میلیانیچ (رئال مادرید)

۱۹۷۶–۷۷

خوان گومز
(بورگوس)

  یوهان کرایوف
(بارسلونا)
  لوییر آراگونز
(اتلتیکو مادرید)
۱۹۷۷–۷۸

میگوئلی برناردو
(بارسلونا)

  یوهان کرایوف

(بارسلونا)

  لوییس مولونی

(رئال مادرید)

۱۹۷۸–۷۹ انریکه کاسترو(اسپورتینگ گیخون)  

اولی اشتیلیکه
(رئال مادرید)

  لوییس مولونی
(رئال مادرید)
۱۹۷۹–۸۰

رافائل گوردیلو
(رئال بتیس)

  اولی اشتیلیکه

(رئال مادرید)

  لوییس مولونی

(رئال مادرید)

۱۹۸۰–۸۱ خاویر اوروتیکوئچا
(اسپانیول)
  اولی اشتیلیکه

(رئال مادرید)

  آلبرتو اورماتخه آ
(رئال سوسیداد)
۱۹۸۱–۸۲

میگول تندییو
(والنسیا)

  اولی اشتیلیکه

(رئال مادرید)

  آلبرتو اورماتخه آ

(رئال سوسیداد)

۱۹۸۲–۸۳ خوان آنتونیو سنیور
(رئال زاراگوزا)
  خوان بارباس
(رئال زاراگوزا)
  خاویر کلمنته (اتلتیک بیلبائو)
۱۹۸۳–۸۴ مانوئل کروانتس
(رئال مورسیا)
  خوان بارباس

(رئال زاراگوزا)

  خاویر کلمنته (اتلتیک بیلبائو)
۱۹۸۴–۸۵ میگوئلی برناردو

(بارسلونا)

  برند شوستر
(بارسلونا)
  تری ونبلز (بارسلونا)
۱۹۸۵–۸۶ میشل
(رئال مادرید)
  خورخه والدانو
(رئال مادرید)
  خوان کارلوس
(رئال والادولید)
  لوییس مولونی

(رئال مادرید)

امیلیو کارلوس گوروکتا
۱۹۸۶–۸۷ آندونی زوبیزارتا
(بارسلونا)
  هوگو سانچز
(رئال مادرید)
 

ارنستو والورده
(اسپانیول)

  خاویر کلمنته
(اسپانیول)
امیلیو کارلوس گوروکتا
۱۹۸۷–۸۸ خوان آنتونیو لارانیاگا (رئال سوسیداد)   آلمائو (اتلتیکو مادرید)   سباستین لوسادا
(اسپانیول)
 

لیو بنهاکر
(رئال مادرید)

امیلیو سوریانو آلادرن
۱۹۸۸–۸۹ فرناندو گومز
(والنسیا)
  اسکار روجری
(لوگرونیس)
  لویز میلا (بارسلونا)  

جان توشاک
(رئال سوسیداد)

ویکتوریانو سانچز آرمینیو
۱۹۸۹–۹۰ رافائل مارتین باسکس (رئال مادرید)   هوگو سانچز

(رئال مادرید)

  پدرو
(لوگرونیس)
 

جان توشاک
(رئال مادرید)

امیلیو سوریانو آلادرن
۱۹۹۰–۹۱ یون آندونی گویکوتکسا (بارسلونا)   برند شوستر
(اتلتیکو مادرید)
  لوییس انریکه (اسپورتینگ گیخون)   یوهان کرایوف (بارسلونا) ایلدفونسو اوریزار ازپیتارته
۱۹۹۱–۹۲ آگوستین الدواین (بورگوس)   میکل لادروپ (بارسلونا)  دلفی جلی (آلباسته)   یوهان کرایوف (بارسلونا) رائول گارسیا د لوزا
۱۹۹۲–۹۳

فران
(دپورتیوو لاکرونیا)

 

میروسلاو دوکیچ (دپورتیوو لاکرونیا)

  خولن گوئررو (اتلتیک بیلبائو)  

آرسنیو ایگلاسیاس (دپورتیوو لاکرونیا)

خوان آندوار اولیور
۱۹۹۳–۹۴ خولن گوئررو (اتلتیک بیلبائو)   روماریو
(بارسلونا)
  سرجی بارخوان (بارسلونا)   ویکتور فرناندز (رئال زاراگوزا) آنتونیو خسوس لوپز نیتو
۱۹۹۴–۹۵ خوزه امیلیو آماویسکا (رئال مادرید)   ایوان زامورانو (رئال مادرید)   رائول
(رئال مادرید)
  آرسنیو ایگلاسیاس (دپورتیوو لاکرونیا) آرتورو داودن ایبانیز
۱۹۹۵–۹۶ خوزه لوییس کامینرو (اتلتیکو مادرید)   پردراگ میاتوویچ (والنسیا)  ایوان د لا پنا (بارسلونا)   رادومیر آنتیچ (اتلتیکو مادرید) آنتونیو خسوس لوپز نیتو
۱۹۹۶–۹۷ رائول

(رئال مادرید)

  رونالدو
(بارسلونا)
  ویکتور
(رئال والادولید)
 ویسنته کانتاتوره (رئال والادولید) مانوئل مخوتو گونزالز
۱۹۹۷–۹۸ آلفونسو پرز (رئال بتیس)   ریوالدو
(بارسلونا)
  آلبرت سلادس (بارسلونا)   خاویر ایرورتا (سلتاویگو) خوزه ماریا گارسیا آراندا
۱۹۹۸–۹۹ رائول (رئال مادرید)  لویز فیگو (بارسلونا)   ژاوی
(بارسلونا)
 هکتور کوپر (رئال مایورکا) مانوئل مخوتو گونزالز
۱۹۹۹–۲۰۰۰ رائول (رئال مادرید)   لویز فیگو (بارسلونا)   ایکر کاسیاس (رئال مادرید)   خاویر ایرورتا (دپورتیوو لاکرونیا) آنتونیو خسوس لوپز نیتو
۲۰۰۰–۰۱ رائول (رئال مادرید)   لویز فیگو (رئال مادرید)   کارلوس پویول (بارسلونا)   خوزه مانوئل اسنال
(دپورتیوو آلاوز)
خوزه ماریا گارسیا آراندا
۲۰۰۱–۰۲ رائول (رئال مادرید)   زین الدین زیدان (رئال مادرید)  

خواکین سانچز
(رئال بتیس)

  رافائل بنیتز (والنسیا) آنتونیو خسوس لوپز نیتو
۲۰۰۲–۰۳ ژابی آلونسو (رئال سوسیداد)   نیهات قهوه‌چی (رئال سوسیداد)   تیاگو موتا (بارسلونا)   رینالد دنو
(رئال سوسیداد)
مانوئل مخوتو گونزالز
۲۰۰۳–۰۴ ویسنته
(والنسیا)
  رونالدینیو
(بارسلونا)
  ژولیو باپتیستا (سویا)   خاویر ایرورتا (دپورتیوو لاکرونیا) سزار مونیز فرناندز
۲۰۰۴–۰۵ ژاوی

(بارسلونا)

 

خوان رومان ریکلمه (ویارئال)

  سرخیو راموس (سویا)   فرانک ریکارد (بارسلونا) آلبرتو آندیانو مالنسو
۲۰۰۵–۰۶ داوید ویا (والنسیا)   رونالدینیو

(بارسلونا)

  رائول آلبیول (والنسیا)   فرانک ریکارد (بارسلونا) مانوئل مخوتو گونزالز
۲۰۰۶–۰۷ سانتی کازورلا (رکریتیوو اوئلوا)   لیونل مسی (بارسلونا)  

الکسیس
(ختافه)

  خوانده راموس (سویا) آلبرتو آندیانو مالنسو
۲۰۰۷–۰۸ مارکوس سنا (ویارئال)   سرخیو آگوئرو (اتلتیکو مادرید)   بویان کرکیچ
(بارسلونا)
 گرگوریو مانزانو (رئال مایورکا) مانوئل مخوتو گونزالز
۲۰۰۸–۰۹ آندرس اینیستا (بارسلونا)   لیونل مسی (بارسلونا)  جرارد پیکه (بارسلونا)   پپ گواردیولا (بارسلونا) میگوئل آنخل پرز لاسا
۲۰۰۹–۱۰ بورخا والرو (رئال مایورکا)   لیونل مسی (بارسلونا)  خاوی مارتینز (اتلتیک بیلبائو)   پپ گواردیولا (بارسلونا) خاویر تورینزو آلوارز
 
اولی اشتیلیکه آلمانی تنها خارجی رکورد دار با چهار جایزه
 
لیونل مسی آخرین خارجی که این جایزه را در سال ۲۰۱۰ کسب نموده‌است،

بهترین خارجی‌هاویرایش

بازیکن مجموع فصل
 اولی اشتیلیکه ۴ ۱۹۷۸–۷۹، ۱۹۷۹–۸۰، ۱۹۸۰–۸۱، ۱۹۸۱–۸۲
 لوئیس فیگو ۳ ۱۹۹۸–۹۹، ۱۹۹۹–۲۰۰۰، ۲۰۰۰–۰۱
 لیونل مسی ۲۰۰۶–۰۷، ۲۰۰۸–۰۹، ۲۰۰۹–۱۰
 خوان بارباس ۲ ۱۹۸۲–۸۳، ۱۹۸۳–۸۴
 یوهان کرایف ۱۹۷۶–۷۷، ۱۹۷۷–۷۸
 رونالدینیو ۲۰۰۳–۰۴، ۲۰۰۵–۰۶
 هوگو سانچز ۱۹۸۶–۸۷، ۱۹۸۹–۹۰
 برند شوستر ۱۹۸۴–۸۵، ۱۹۹۰–۹۱

بهترین اسپانیایی‌هاویرایش

بازیکن مجموع فصل
رائول ۵ ۱۹۹۶–۹۷، ۱۹۹۸–۹۹، ۱۹۹۹–۲۰۰۰، ۲۰۰۰–۰۱، ۲۰۰۱–۰۲
میگوئلی برناردو ۲ ۱۹۷۷–۷۸، ۱۹۸۴–۸۵

بهترین مربی‌هاویرایش

مربی مجموع فصل
 لوییس مولونی ۴ ۱۹۷۷–۷۸، ۱۹۷۸–۷۹، ۱۹۷۹–۸۰، ۱۹۸۵–۸۶
 خاویر کلمنته ۳ ۱۹۸۲–۸۳، ۱۹۸۳–۸۴، ۱۹۸۶–۸۷
 خاویر ایرورتا ۱۹۹۷–۹۸، ۱۹۹۹–۰۰، ۲۰۰۳–۰۴
 یوهان کرایف ۲ ۱۹۹۰–۹۱، ۱۹۹۱–۹۲
 پپ گواردیولا ۲۰۰۸–۰۹، ۲۰۰۹–۱۰
 آرسنیو ایگلاسیاس ۱۹۹۲–۹۳، ۱۹۹۴–۹۵
 آلبرتو اورماتخه آ ۱۹۸۰–۸۱، ۱۹۸۱–۸۲
 فرانک ریکارد ۲۰۰۴–۰۵، ۲۰۰۵–۰۶
 جان توشاک ۱۹۸۸–۸۹، ۱۹۸۹–۹۰

تیم دههویرایش

منتشر شده در سال ۲۰۱۰

دروازه بان مدافعین هافبک‌ها مهاجمین

 ایکر کاسیاس

 کارلس پویول

 پائولو مالدینی  روبرتو کارلوس

 ژاوی

 زین‌الدین زیدان  رونالدینیو

 لیونل مسی

 ساموئل اتوئو  رونالدو   رائول

بازیکن دههویرایش

منتشر شده در سال ۲۰۱۰

Player Nation Votes
۱ زین‌الدین زیدان   فرانسه ۲۷٬۷٪
۲ لیونل مسی   آرژانتین ۲۳٬۵٪
۳ رونالدو   برزیل ۱۷٬۶٪
۴ ژاوی   اسپانیا ۱۵٪
۵ رونالدینیو   برزیل ۹٪
۶ ایکر کاسیاس   اسپانیا ۷٬۲٪

منابعویرایش

  1. «Don Balón Award». www.spectroom.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۱-۰۸.

https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Balón_Award