جبهه خلق برای آزادی خلیج عربی اشغالی

جبهه خلق برای آزادی خلیج عربی اشغالی (عربی: الجبهة الشعبیة لتحریر الخلیج العربی المحتل، به صورت مختصر PFLOAG)، که بعدها به جبهه خلق برای آزادی عمان و خلیج عربی (عربی: الجبهة الشعبیة لتحریر عُمان والخلیج العربی) تغییرنام داد، یک سازمان انقلابی ملی‌گرای مارکسیست و عرب در کشورهای عربی خلیج فارس بود. این جبهه در سال ۱۹۶۸ به عنوان جانشین جبهه آزادیبخش ظفار سازماندهی شد. جبهه با داشتن روابط نزدیک با دولت یمن جنوبی، دفتر خود را در آنجا افتتاح کرد. با پشتیبانی یمن جنوبی، چریکهای جبهه توانستند کنترل قسمتهای زیادی از ظفار غربی را به دست بگیرند. در اوت ۱۹۶۹ جبهه شهر رخیوت را تسخیر کرد.[۱][۲] هدف این سازمان سرنگونی همه سلطنت‌ها در منطقه خلیج فارس بود.[۳]

جبهه خلق برای آزادی خلیج عربی اشغالی

الجبهة الشعبیة لتحریر الخلیج العربی المحتل
بنیان‌گذاری1968
انحلال و برچینش1974
پیشینجبهه آزادیبخش ظفار
NDFLOAG
پسینجبهه خلق برای آزادی عمان
جبهه خلق برای آزادی بحرین
مرام سیاسیملی‌گرایی عربی
مارکسیسم
وابستگی بین‌المللیجنبش ملی‌گرای عرب

در سال ۱۹۷۴ این سازمان به دو نهاد جداگانه تقسیم شد: جبهه مردمی برای آزادی عمان و جبهه مردمی برای آزادی بحرین.[۴] فعالیتهای جبهه در شورش ظفار در عمان در اوج خود بود.

منابع ویرایش

  1. Popular Front for the Liberation of the Occupied Arabian Gulf, Malcolm C. Peck, entry in: Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa, Gale Group, Inc. , retrieved from Answers.com.
  2. John Peterson, Defending Arabia, 1986, گروه تیلور و فرانسیس، p 100.
  3. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve09p2/d5
  4. Halliday, Fred. Revolution and Foreign Policy: The Case of South Yemen, 1967–1987. Cambridge Middle East library, 21. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. p. 144.