باز کردن منو اصلی
نیمکرهٔ شرقی در ۵۰۰ پیش از میلاد مسیح

جرحاء نام شهری باستانی بوده‌است در عربستان کرانهٔ باختری خلیج فارس. این شهر باستانی در نزدیکی یا زیر استحکامات کنونی عقیر بوده‌است. این استحکامات در پنجاه مایلی شمال خاوری الاحسا در استان خاوری عربستان سعودی کنونی قراردارد.

پیش از پدیدآمدن جرحا این منطقه شاهد تمدن دیلمون بوده‌است که در ۷۰۹ (پیش از میلاد) به دست آشور گشوده‌شد. از حدود ۶۵۰ (پیش از میلاد) تا ۳۰۰ (میلادی) یک پادشاهی عرب بر جرحا فرمان می‌رانده‌است. آنتیوخوس سوم بر جرحا تاخته‌است ولی می‌نماید پس از این تازش هنوز جرحا برجا بوده. به درستی دانسته‌نیست که در چه زمانی جرحا سقوط کرده‌است ولی از پس از ۳۰۰ (میلادی) این منطقه بخشی از مرزهای ساسانیان بوده‌است.

استرابون از جرحا یاد می‌کند و می‌گویند که تبعیدیان کلده -که بابلیان ایشان را رانده‌بودند در اینجا ساکن‌شده‌اند. استرابون و پلینی کهتر هر دو از بهره‌گیری از سنگ نمک در ساخت و ساز در جرحا سخن می‌گویند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Gerrha," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerrha&oldid=213450621 (accessed June 20, 2008).