یک جرقه یک ذره فروزنده است.[۱] جرقه ممکن است توسط دستگاه‌های آتش کاری، فلزکاری یا به عنوان یک محصول جانبی از آتش‌سوزی، به ویژه هنگام سوزاندن چوب تولید می‌شود.

جرقه‌های ناشی از دستگاه سنگ‌زنی

فلزکاری ویرایش

جرقه‌های فلز ذوب شده می‌توانند در هنگامی که فلز گرما داده می‌شود ایجاد شود. فرایندهایی چون جوشکاری با قوس الکتریکی، فرایند بسمر از جمله این فرایندها هستند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. National Fire Protection Association (2005), "Glossary", User's manual for NFPA 921, Jones & Bartlett Learning, p. 411, ISBN 978-0-7637-4402-1, archived from the original on 2017-12-16