جزبل رنگین

گونه‌ای از هاشوربالان

جزبل رنگین (نام علمی: Delias hyparete) گونه‌ای پروانه است که در تیره کاهی‌بالان و سرده هاشوربالان قرار دارد.

جزبل رنگین
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: پولک‌بالان
تیره: کاهی‌بالان
سرده: هاشوربالان
گونه: جزبل رنگین
نام دوبخشی
Delias hyparete

زیستگاه ویرایش

منابع ویرایش