جزبل نوار سرخ

گونه‌ای از هاشوربالان

جزبل نوار سرخ گونه ای پروانه است که در تیره کاهی‌بالان و سرده هاشوربالان قرار دارد. استرالیا زیستگاه این حشره است.

جزبل نوار سرخ
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: پولک‌بالان
تیره: کاهی‌بالان
سرده: هاشوربالان
گونه: جزبل نوار سرخ
نام دوبخشی
Delias mysis
Fabricius, 1775

منابع ویرایش