جغرافیای طبیعی

جغرافیای طبیعی (همچنین چهرنگاری[۱] و ژئوسیستم) عبارت است از مطالعهٔ جغرافیایی از چهره‌های طبیعی سیارهٔ زمین. این رشته از جغرافیا به تجزیه و تحلیل و سنجش پراکندگی اشکال زمین، آب و هوا، خاک‌ها، گیاهان، حیوانات و سایر پدیده‌های طبیعی می‌پردازد.[۲] جغرافیای طبیعی روی جغرافیا از نگاه علوم زمین تمرکز دارد و با هدف درک فیزیکی بهتر، در داخل بدنهٔ جغرافیای فیزیکی، زمین اغلب به چند «کره» یا محیط‌هایی تقسیم می‌شوند. این کره‌ها با اصلی بودن جو، سنگ‌کره، آب‌کره، هواکره، خاک‌کره و الگوهای جهانی گیاگان و زیاگان (زیست‌کره) است. شاخه‌های اصلی جغرافیای طبیعی عبارت‌اند از:

این نگاره با رنگ واقعی از سطح و جو زمین است. تصویر ناسا، مرکز پروازهای فضایی گودارد. NASA image.

جغرافیای طبیعی می‌تواند به دسته‌بندی کلی زیر تقسیم گردد:

Delicate Arch LaSalle.jpg 90 mile beach.jpg Cyclone Catarina from the ISS on March 26 2004.JPG Gavin Power Plant.jpg
ژئومورفولوژی (زمین‌ریخت‌شناسی) جغرافیای کرانه (ساحل) آب‌وهواشناسی (اقلیم‌شناسی) و دیرین‌آب‌وهواشناسی (دیرین‌اقلیم‌شناسی) جغرافیای زیستی
Meridian convergence and spehrical excess.png Línea de Wallace.jpg Receding glacier-en.svg Meander-en.svg
زمین‌سنجی جغرافیای زیست‌محیطی و مدیریت زیست‌محیطی یخبندان‌شناسی آب‌شناسی و آب‌نگاری
Khajuraho-landscape.jpg World11.jpg Soil profile.jpg Pangea animation 03.gif
بوم‌شناسی منظر اقیانوس‌نگاری خاک‌شناسی دیرین‌جغرافیا یا دیرین‌گیتاشناسی
Milankovitch Variations sv.png
دانش دوران چهارم (کواترنر)

در جغرافیای طبیعی دانش‌آموزان و به‌ویژه دانشجویان، درک عمیقی از فرآیندهایی که سیاره ما را شکل می‌دهند و این که چگونه بر زندگی و جوامع انسانی تأثیر می‌گذارند، توسعه خواهند داد.[۳]

پانویسویرایش

  1. «زمین‌شناسی چهرنگاشتی» [زمین‌شناسی] هم‌ارزِ «زمین‌شناسی فیزیوگرافیکی» (physiographic geology) مترادفِ: «زمین‌‌ریخت‌شناسی ۲» هم‌ارزِ «ژئومورفولوژی» (2 geomorphology)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر هفتم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۹۴-۸ (ذیل سرواژهٔ زمین‌شناسی چهرنگاشتی)
  2. کتاب علم جغرافیا قسمت مقدمه پاراگراف دوم
  3. "Physical Geography". Newcastle University. 2020.