جمهوری سوسیالیستی خودگردان قزاقستان شوروی

جمهوری سوسیالیستی خودگردان قزاقستان شوروی (به روسی: Казакская АССР) یکی از جمهوری‌های خودگردان شوروی بین سالهای ۱۹۲۵ و ۱۹۳۶ بود. در سال ۱۹۲۹، آلماآتی بعنوان پایتخت برگزیده شد.

جمهوری سوسیالیستی خودگردان قزاقستان شوروی
Казакская Автономная Социалистическая Советская Республика
Казакская АССР

۱۹۲۵۱۹۳۶
پایتخت آلماآتی
زبان‌(ها) روسی , قزاقی
دولت جمهوری سوسیالیستی خودگردان
تاریخچه
 - تأسیس ۱۹۲۵
 - انحلال ۱۹۳۶

در سال ۱۹۳۶، جمهوری سوسیالیستی قزاقستان شوروی جایگزین این جمهوری شد.

منابعویرایش