جمهوری پنجم کره

جمهوری پنجم کره جنوبی دولت رسمی کره جنوبی از مارس ۱۹۸۱ تا دسامبر ۱۹۸۷ بود. جمهوری پنجم در مارس ۱۹۸۱ توسط چون دو هووان، همکار نظامی رئیس‌جمهور و دیکتاتور پیشین پارک چونگ هی، پس از مدتی بی‌ثباتی سیاسی و دولتی نظامی تأسیس شد. حکومت نظامی از زمان ترور پارک چونگ هی در اکتبر ۱۹۷۹ در جمهوری چهارم برقرار بود.

جمهوری کره

대한민국
大韓民國
۱۹۸۱–۱۹۸۷
Flag (1984–1987)
Flag (1984–1987)
نشان ملی جمهوری پنجم کره
نشان ملی
سرود: 애국가
"Aegukga"
Locator map of South Korea.svg
پایتختسئول
زبان(های) رایجکره ای
حکومتحکومت متمرکز نظام نیمه‌ریاستی جمهوری تحت حاکمیت دیکتاتوری نظامی
رئیس‌جمهور 
• ۱۹۸۱–۱۹۸۷
چون دو هوان
نخست‌وزیر 
• ۱۹۸۱–۱۹۸۲
نام داک وو
• ۱۹۸۲
یو چانگ سون
• ۱۹۸۲–۱۹۸۳
کیم سانگ هیوپ
• ۱۹۸۳–۱۹۸۴
چین ای چونگ
• ۱۹۸۵–۱۹۸۷
لو شین یونگ
• ۱۹۸۷
لی هان کی
• ۱۹۸۷
لی شین یونگ
قوه مقننهمجمع ملی
دوره تاریخیجنگ سرد
• بنیان‌گذاری
3 March ۱۹۸۱
• نخستین انتخابات آزاد
16 December ۱۹۸۷
۱۹ دسامبر ۱۹۸۷
واحد پولوون کره جنوبی
پیشین
پسین
جمهوری چهارم کره
کره جنوبی

جمهوری پنجم توسط چون و حزب عدالت دموکراتیک تحت عنوان یک دفاکتو دیکتاتوری و یک دولت تک حزبی اداره می‌شد تا کره جنوبی را برای دموکراتیک سازی آماده کند و همچنین سیستم خودکامگی دوران پارک را از بین ببرد. جمهوری پنجم با مخالفت فزاینده جنبش دموکراتیک سازی قیام گوانگجو روبرو شد و در جنبش دموکراسی ژوئن در سال ۱۹۸۷ به انتخاب رو ته ته وو به ریاست جمهوری کره جنوبی انجامید. جمهوری پنجم سه روز پس از همه‌پرسی تصویب قانون اساسی جدید که پایه‌های سیستم نسبتاً پایدار دموکراتیک کره جنوبی فعلی را بنا نهاد، منحل شد.

منایعویرایش

  • Cumings, Bruce (1997). Korea's place in the sun. New York: W.W. Norton. ISBN 0-393-31681-5.
  • Lee, Ki-baek, tr. by E.W. Wagner & E.J. Shultz (1984). A new history of Korea (rev. ed.). Seoul: Ilchogak. ISBN 89-337-0204-0.
  • Nahm, Andrew C. (1996). Korea: A history of the Korean people (2nd ed.). Seoul: Hollym. ISBN 1-56591-070-2.
  • Yang, Sung Chul (1999). The North and South Korean political systems: A comparative analysis (rev. ed.). Seoul: Hollym. ISBN 1-56591-105-9.
  • Yonhap News Agency (2004). Korea Annual 2004. Seoul: Author. ISBN 89-7433-070-9.